Hop til indhold

Anvendelse

Målingen er en del af erhvervsuddannelsesreformens klare mål 4: ”Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes”. Fokus for målingen er at afdække praktikvirksomheders tilfredshed med samarbejdet erhvervsskolen. Der måles på både sektor- og institutionsniveau og herigennem bruges målingen også til den samlede opfølgning på erhvervsuddannelsesreformens fra 2014. Virksomhedstilfredshedsmålingen indgår således både i skolernes lokale kvalitetsarbejde samt ministeriets opfølgning på reformen.

Om spørgerammen

Spørgerammen til den obligatoriske virksomhedstilfredshedsmåling (pdf) er blevet udviklet af en ekspertgruppe samt en referencegruppe med alle relevante parter og organisationer i sektoren. Herudover har spørgerammen været pilottestet og er kvalificeret af de to institutionsnetværk ESB-netværket og Uddannelsesbenchmark.

Adgang til resultaterne

Resultaterne vil løbende blive tilgængelige i ministeriets Datavarehus.

Sidst opdateret: 10. januar 2020