Hop til indhold

Anvendelse

Målingen er en del af erhvervsuddannelsesreformens klare mål 4: ”Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes”. Fokus for målingen er at afdække oplæringsvirksomheders tilfredshed med samarbejdet erhvervsskolen. Der måles på både sektor- og institutionsniveau og herigennem bruges målingen også til den samlede opfølgning på erhvervsuddannelsesreformens fra 2014. Virksomhedstilfredshedsmålingen indgår således både i skolernes lokale kvalitetsarbejde samt ministeriets opfølgning på reformen.

Om spørgerammen

Spørgerammen til den obligatoriske virksomhedstilfredshedsmåling (pdf) er blevet udviklet af en ekspertgruppe samt en referencegruppe med alle relevante parter og organisationer i sektoren. Herudover har spørgerammen været pilottestet og er kvalificeret af sektoren.

Indsamlingsperiode og population

Styrelsen for undervisning og Kvalitet fastsætter indsamlingsperioden for virksomhedstilfredshedsmålingen.

Indsamlingsperioden for indsamling af spørgeskemaer er fra 1. januar til 31. december, hvilket giver en indsamlingsperiode på 12 måneder. Institutionerne kan tilrettelægge målingen på det tidspunkt, der passer dem bedst inden for indsamlingsperioden. Institutionen skal fremsende spørgeskema til de virksomheder, der er i populationen (respondentgruppen) på det tidspunkt, hvor institutionen vælger at gennemføre målingen.

Populationen består af institutionens virksomheder, der har aktive uddannelsesaftaler, hvor eleven er eller har været i oplæring på det tidspunkt, hvor målingen gennemføres. Ovenstående betyder, at institutionerne har mulighed for at tage hensyn til, hvornår virksomhederne bedst har tid til at svare på spørgeskemaet. Endvidere har institutionerne mulighed for at gennemføre undersøgelsen uddannelsesvis, så man for eksempel spørger alle virksomheder med murer-uddannelsesaftaler om vinteren, alle virksomheder med elektriker-uddannelsesaftaler om foråret osv.

Se Vejledning og model for virksomhedstilfredshedsmåling (pdf).

Adgang til resultaterne

Resultaterne vil løbende blive tilgængelige i ministeriets Datavarehus.

Sidst opdateret: 28. juni 2023