Hop til indhold

Erhvervsuddannelser er uddannelser, der veksler mellem skole og oplæring, og som giver jobkompetence.

Hvis det ikke lykkes for dig at finde en læreplads hos en virksomhed, kan du færdiggøre mere end halvdelen af erhvervsuddannelserne i skoleoplæring i et skoleoplæringscenter.

Se bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (retsinformation.dk)

Mens du er i skoleoplæringscentret, skal du arbejde med de samme skole- og oplæringsmål, som hvis du havde haft en uddannelsesaftale. Du har fortsat mulighed for at indgå en restuddannelsesaftale med en virksomhed. Hvis du er i skoleoplæring, kan du indgå en delaftale med en virksomhed. Endelig kan du som skoleoplæringselev komme i virksomhedsforlagt undervisning.

Dimensionering på visse uddannelser

Nogle uddannelser er dimensioneret på grundforløbets 2. del. Det betyder, at der er adgangsbegrænsning på  grundforløbets 2. del. For nogle af de dimensionerede uddannelser skal eleven have en uddannelsesaftale for at starte, og på andre dimensionerede uddannelser er der fastsat en kvote for, hvor mange elever uden uddannelsesaftaler, der kan påbegynde grundforløbets 2. del.
Selvom uddannelsen er dimensioneret, kan elever, der uforskyldt mister sin uddannelsesaftale med en virksomhed, som udgangspunkt altid optages til skoleoplæring, hvis der er skoleoplæring på uddannelsen.

Læs mere og se listen over dimensionerede erhvervsuddannelser. 

Uddannelsesgaranti

Der er uddannelsesgaranti på alle erhvervsuddannelser uafhængigt af hovedområde, når du har bestået grundforløbets 2. del. Derimod kan der være adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del på nogle uddannelser.

Uddannelsesgarantien kommer til udtryk på to måder:

  1. Gennemfører du grundforløbet på en erhvervsuddannelse, der udbydes med skoleoplæring, har du garanti for, at du kan gennemføre hele uddannelsen, hvis du opfylder kravene om egnethed, geografisk mobilitet og aktiv lærepladssøgning (EMMA-kriterierne).
  2. Har du ikke en uddannelsesaftale, og gennemfører du grundforløbet i en uddannelse, der ikke udbydes med skoleoplæring, er du alligevel sikret en uddannelse. Så tilbydes du optagelse på 2. del af grundforløbet på en uddannelse, der udbydes med skoleoplæring. Det kan også være et tilbud om en uddannelse, der udbydes uden oplæring (skolebaseret), hvor du får mest mulig merit for allerede gennemført og bestået uddannelse. Dette tilbud gives højest to gange.
Sidst opdateret: 24. april 2024