Hop til indhold

Et skoleoplæringscenter er typisk en del af en erhvervsskole (institution godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse), som er godkendt til at udbyde skoleoplæring.

Godkendelse og ansøgningsproces

En erhvervsskole kan søge om at blive godkendt som skoleoplæringscenter inden for en eller flere uddannelser, der udbydes med skoleoplæring. Disse uddannelser er opført på en positivliste.

Børne- og Undervisningsministeriet godkender skoleoplæringscentre. Godkendelsen gives på baggrund af en ansøgning.

Ministeriet gennemfører typisk ansøgningsrunder, hvor erhvervsskoler (gen-)ansøger om at blive godkendt.

Der er herudover mulighed for løbende at indsende ansøgninger, hvis der for eksempel er et udækket uddannelsesbehov i et område.

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser skal høres, inden ministeriet træffer afgørelse.

Udlægning af skoleoplæringscenteropgaver

Et skoleoplæringscenter kan udlægge skoleoplæringscenteropgaver til en anden erhvervsskole. Udlægningen følger de samme retningslinjer, der gælder for udlægning af undervisning. Læs mere om udlægning af undervisning.

Sidst opdateret: 30. maj 2023