Hop til indhold

Tidligere aftaler inddelt efter årstal

2024

Aftale om flere social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere (uvm.dk)

2022

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (bm.dk)

Aftale om udmøntning af pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering (pdf)

Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser (bm.dk)

2021

Aftale om udmøntning af pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering (pdf)

5-årig lærepladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022-2026 (pdf)

Aftale om en samlet indsats for elever og studerende med handicap på ungdoms-uddannelserne og på de videregående uddannelser (uvm.dk)

Aftale om permanentgørelse af forsøgsordningen om særlige vilkår for elite- sportsudøvere på erhvervsuddannelserne (pdf)

2020

Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar (uvm.dk)

Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked (pdf)

Aftale om videreførelse af videnscentre for erhvervsuddannelser (pdf)

Aftale om at Studievalg Danmark også skal vejlede om erhvervsuddannelserne (uvm.dk)

2018

Aftale om annullering af omprioriteringsbidraget på EUD (indgået som led i for- handlingerne om FL19) (pdf)

Aftale Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden (pdf) 

Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen (pdf)

2016

Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser (uvm.dk)

2014

Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (pdf)

Sidst opdateret: 24. april 2024