Hvis du er under 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse, skal du tilmelde dig på optagelse.dk. Inden for de to første uger efter at du er påbegyndt på skolen, vil skolen gennemføre en kompetencevurdering af dig.

Kompetencevurderingen skal klarlægge dine forudsætninger i forhold til den uddannelse, du ønsker. Kompetencevurderingen foretages blandt andet på grundlag af din forudgående skoleundervisning, uddannelse eller eventuel beskæftigelse. Det er derfor vigtigt, at du medbringer dine papirer og dokumentation fra tidligere uddannelse og eventuel erhvervserfaring.
Formålet er, at det uddannelsesforløb, skolen tilrettelægger til dig, begynder på det rette niveau, og at du undgår dobbeltuddannelse. Skolen lader kompetencevurderingen indgå ved udarbejdelse af din personlige uddannelsesplan, således at du eventuelt kan få godskrivning af dele af uddannelsen.

25 år eller ældre

Hvis du er 25 år eller ældre og ønsker en erhvervsuddannelse, skal du tilmelde dig på optagelse.dk. Du vil blive indkaldt til skolen, som vil kompetencevurdere dig og derefter tilrettelægge et uddannelsesforløb på baggrund af en grundig og systematisk realkompetencevurdering. En realkompetencevurdering kan dog også gennemføres efter reglerne om enkeltfag under åben uddannelse og finder da sted forud for optagelsen til uddannelsen. I det tilfælde skal du tilmelde dig på efteruddannelse.dk.
Du vil få en vurdering af dine praktiske og teoretiske kompetencer målt op mod målene for den uddannelse, du ønsker. Det er derfor vigtigt, at du medbringer dine papirer og dokumentation for tidligere uddannelse og erhvervserfaring.

Skolen vejleder dig, og sammen udarbejder I eventuelt også med en arbejdsgiver din personlige uddannelsesplan. Uddannelsesplanen udarbejdes på grundlag af regler om den pågældende uddannelse, om merit og skolens vurdering af dig. På baggrund af realkompetencevurderingen og reglerne om uddannelsen udarbejdes en individuel uddannelsesplan, så din uddannelse bliver så kort som mulig.

Der er tre typer af euv. Den relevante euv for dig vil afhænge af dine tidligere uddannelser og erhvervserfaring.

Sidst opdateret: 10. januar 2020