Hop til indhold

Hvis du er under 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse, skal du tilmelde dig på optagelse.dk. Inden for de to første uger efter at du er påbegyndt på skolen, vil skolen gennemføre en kompetencevurdering af dig.

Kompetencevurderingen skal klarlægge dine forudsætninger i forhold til den uddannelse, du ønsker. Skolen vurderer blandt andet din forudgående skoleundervisning, uddannelse eller eventuel beskæftigelse. Det er derfor vigtigt, at du medbringer dine papirer og dokumentation fra tidligere uddannelse og eventuel erhvervserfaring.

Formålet er, at dit uddannelsesforløb begynder på det rette niveau, og at du undgår dobbeltuddannelse. Skolen lader kompetencevurderingen indgå i din personlige uddannelsesplan, således at du eventuelt kan få godskrevet dele af uddannelsen.

25 år eller ældre

Hvis du er 25 år eller ældre og ønsker en erhvervsuddannelse, kan kompetenceafklaringen ske på tre måder:

  1. Du kan tilmelde dig på optagelse.dk. Du vil blive optaget i uddannelsen, og din kompetenceafklaring vil foregå som det første i uddannelsen.
  2. En realkompetencevurdering kan dog også gennemføres efter reglerne om enkeltfag under åben uddannelse og finder da sted forud for optagelsen til uddannelsen. I det tilfælde skal du tilmelde dig på efteruddannelse.dk.
  3. Hvis du påbegynder din uddannelse i virksomheden, udgør din uddannelsesaftale tilmeldingen til uddannelsen. I dette tilfælde foregår kompetenceafklaringen i starten af dit oplæringsophold. 

Du vil få en vurdering af dine praktiske og teoretiske kompetencer målt op mod målene for den uddannelse, du ønsker. Det er derfor vigtigt, at du medbringer dine papirer og dokumentation for tidligere uddannelse og erhvervserfaring.

Skolen vejleder dig, og sammen udarbejder I din personlige uddannelsesplan. Hvis du har en uddannelsesaftale, medvirker din arbejdsgiver i tilrettelæggelsen af din uddannelse. 

Der er tre typer af euv. Den relevante euv for dig vil afhænge af dine tidligere uddannelser og erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering for ledige

Der er en række forhold, som uddannelsesinstitutionen og jobcenteret skal være opmærksomme på i forbindelse med din realkompetencevurdering, hvis du er 25 år, ledig og modtager forsørgelse fra beskæftigelsessystemet. Derfor har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udgivet en fælles vejledning for uddannelsesinstitutioner og jobcentre om korrekt håndtering af realkompetencevurdering for ledige voksne. Formålet med vejledningen er at oplyse uddannelsesinstitutioner og jobcentre gensidigt om de fælles regler for realkompetencevurdering for ledige voksne, så du oplever et sammenhængende forløb.

Vejledning om realkompetencevurdering for ledige (pdf)

Sidst opdateret: 24. april 2024