For at blive optaget på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse skal du opfylde adgangskravene. Du opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse ved:

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette krav gælder kun for ansøgere, som har afsluttet folkeskolen i 2017/18 eller senere)
 • Du skal mindst have 2,0 i gennemsnit af karaktererne i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver og mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9. klasseprøven (skriftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig).

eller

 • Du skal have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed.

Karakteren 02 på 7-trins-skalaen svarer til karakteren 6 på den tidligere 13-skala.

Særligt for dig, der går i 9. eller 10. klasse eller er gået ud for mindre end et år siden

Går du i 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning og du skal have medsendt din studievalgsportfolio.

Adgangsgivende forhold

 • Alle prøver i dansk og matematik - som af Undervisnings- eller Uddannelsesministeriet er indplaceret på niveau G eller højere.
 • Andre prøver i dansk og matematik, der svarer til 9. eller 10. klasseprøverne, for eksempel:
  Dansk: Forberedende Voksenundervisning (FVU) trin 4, Dansk som andetsprog på almenvoksenuddannelse (AVU), Prøve i Dansk 3 og Studieprøven, jf. bekendtgørelse nr. 88 af 24. januar 2012 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og bekendtgørelse nr. 376 af 4. april 2014 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
  Matematik: FVU trin 2
  Der skal være opnået beståkarakter i prøverne.
 • Realkompetencebevis indeholdende dansk og matematik på niveau G eller højere.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du komme til optagelsesprøve

 • Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, har ikke bestået folkeskolens afgangsprøve eller har du ikke et gennemsnit på 02 i både dansk og matematik, kan du komme til optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen. Optagelsesprøven udelades dog, hvis du ved de afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve.
 • Du vil blive indbudt til optagelsesprøve på erhvervsskolen efter i juni måned. Erhvervsskolerne afholder optagelsesprøver løbende.

Adgangskrav gælder alle ansøgere

Optagelseskravet om 02 i dansk og matematik gælder alle – også ordblinde. Ordblinde har dog mulighed for at aflægge prøve på særlige vilkår ved folkeskolens prøver og ved en eventuel optagelsesprøve på erhvervsskolen. Ved folkeskolens prøver i dansk kan elever med særlige behov få tildelt ekstra tid til at løse prøven, få mulighed for at benytte oplæsningsprogrammer til læseprøven og - som et forsøg - mulighed for at benytte ordforslagsprogrammer ved retskrivningsprøven.

Sidst opdateret: 10. januar 2020