Hop til indhold

Til at understøtte arbejdet og den faglige refleksion i personalegruppen er der udviklet et analyseværktøj, der kan danne afsæt for at tilrettelægge gode læringsmiljøer gennem vurdering af børnenes forskellige forudsætninger og kompetencer.

Værktøjet har til formål at understøtte opbygningen af en fælles viden om barnets og børnegruppens kompetencer og behov.

Derudover er der udviklet et planlægningsværktøj til at understøtte det pædagogiske personales planlægning af pædagogiske forløb med fokus på både at reflektere over læringsmål for børnegruppen og over egen praksis og læringsmiljøer.

Materialet stilles nu til rådighed for andre interesserede.

Målgruppe

Materialet fra projektet stilles frit til rådighed for alle interesserede. Det er primært relevant for og målrettet til it-leverandører, der ønsker at udvikle og udbyde et it-understøttet redskab på markedet. Alt materiale, der er offentliggjort på denne side, tilhører Børne- og Undervisningsministeriet.

Baggrund

Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud har været afprøvet i dagtilbud for børn i alderen 0-6 år.

Programmet har fokus på at styrke trivsel, udvikling og læring hos alle børn i dagtilbud og bidrage til at mindske betydningen af negativ social arv – og dermed give alle børn et godt afsæt for et godt børneliv og senere livsmuligheder.

Programmet har forløbet siden 2013 og bygger på anbefalinger fra den tidligere Task force om Fremtidens Dagtilbud.

Sidst opdateret: 9. januar 2023