Hop til indhold

Kvalitetsundersøgelsen af kommunale dagtilbud for 0-2-årige børn viser, at der er stor variation i kvaliteten i både daginstitutioner og dagplejen. Undersøgelsen er lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet. 

Kvalitetsundersøgelsen er igangsat af børne- og undervisningsministeren med inddragelse af parterne på dagtilbudsområdet. Undersøgelsen omfatter en repræsentativ stikprøve af kommunale dagtilbud og undersøger blandt andet dagtilbuddenes rammer og læringsmiljøer. Undersøgelsen blev igangsat på baggrund af aftalerne mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022 og 2023. Forud for igangsættelsen af undersøgelsen har EVA og VIVE lavet et omfattende forarbejde, der har dannet grundlag for beslutningen om tilrettelæggelse af kvalitetsundersøgelsen.

Det er forventningen, at Børne- og Undervisningsministeriet igangsætter en lignende kvalitetsundersøgelse af dagtilbud for 3-5-årige børn. Det er endnu uafklaret, hvornår undersøgelsen på 3-5-årsområdet igangsættes.

Kvalitetsundersøgelse af kommunale dagtilbud for 0-2-årige børn:

Opdateret maj 2023

Hent undersøgelsen: ”Kvalitet i dagtilbud” (pdf)

Se metodebilag: ”Kvalitet i dagtilbud – Undersøgelsesdesign, metode, bilagstabeller” (pdf)

Der er desuden udarbejdet to materialer målrettet kommunerne med opsummering af kvalitetsundersøgelsens hovedfund og forslag til refleksionsspørgsmål på baggrund af undersøgelsen. Se materialet (emu.dk). 

Sidst opdateret: 11. maj 2023