Hop til indhold

Allerede i dagtilbud skal der sættes særligt fokus på børn med risiko for at udvikle ordblindhed eller andre læsevanskeligheder – både ved at styrke sprogmiljøet i dagtilbuddet og ved at understøtte sprogmiljøet i hjemmet, hvor forældrene er ordblinde eller har andre læsevanskeligheder. Der skal også sættes fokus på gruppen af unge med andre skrive- og læsevanskeligheder end ordblindhed. Og så skal undervisningsmiljøet for ordblinde elever på den forberedende grunduddannelse (FGU) forbedres.

Det er hovedelementerne i en ny aftale på ordblindeområdet, som regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, Frie Grønne og Moderaterne netop har indgået.

I alt afsættes der 88 millioner kroner fra 2023 til 2026 til initiativerne i pakken og 1 millioner kroner varigt herefter.

”Det er afgørende at ordblindhed opdages tidligt, og at man får den nødvendige støtte og hjælp. Det kan give en temmelig bumlet skolegang, hvis ordblindhed ikke spores tidligt. Omvendt kan man klare sig lige så godt som alle andre, hvis der bliver taget hånd om ordblindheden. Derfor fortsætter vi i regeringen med vores ambitiøse indsats på ordblindeområdet med den fjerde og hidtil største ordblindepakke. Den indeholder et tiltrængt økonomisk løft til ordblindevenlige læringsmiljøer på FGU’en, og så udvider vi fokus til også at omfatte børn i dagtilbud, så de yngste børn og deres forældre tidligt får den nødvendige hjælp,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Vi skal sikre at børn, unge og voksne, som kæmper med ordblindhed, får den fornødne hjælp. Derfor har Venstre været med til at forbedre indsatsen på ord-blindeområdet både under Venstre og VLAK-regeringen og nu med ordblinde-pakke IV, hvor vi styrker den helt tidlige indsats i dagtilbuddene og dermed yderligere udbygger vores arbejde med tidlig indsats og hjælp. Det er også godt, at vi fortsætter arbejdet med at forbedre undervisningsmiljøet for elever med ordblindhed på FGU. Aftalen bringer os ikke i mål, men den er et godt skridt på vejen mod at sikre, at dysleksi og læsevanskeligheder ikke er en bremseklods på livets vej,” siger Ellen Trane Nørby, Venstre.

”Det er vigtigt, at vi styrker indsatsen for børn og unge, der er ordblinde. Med denne aftale vil vi undersøge mere på, om der kan sættes tidligere ind samt have fokus på ordblinde på FGU og erhvervsuddannelserne. Det er godt. Dog vil SF arbejde videre for, at alle der er ordblinde får den rette hjælp hurtigt, så de bliver hjulpet bedst muligt videre i deres skoleforløb. Det er der fortsat behov for, at vi arbejder videre med,” siger Charlotte Broman Mølbæk, Socialistisk Folkeparti.

”Børn med ordblindhed skal have den hjælp, de har brug for. Derfor er det godt, at ministeren har sat skub i udviklingen, og med denne aftale tager vi sammen et lille skridt mere. Det er vigtigt for mig, at børn bliver hjulpet på en måde, der giver dem lyst til at lære mere og tillid til de voksne. Jeg har derfor bl.a. sikret, at aftalen ikke pålægger nogen pædagoger et bestemt koncept, heller ikke af kommunen. Det er pædagogerne, der bedst ved, hvad der giver mening i deres institution,” siger Lotte Rod, Radikale Venstre. 

”I Enhedslisten glæder vi os over, at vi nu for fjerde gang kan indgå aftale om at afsætte midler til ordblindeområdet. Ikke mindst glæder jeg mig over, at vi her afsætter penge til et løft af et ordblindevenligt læringsmiljø på de økonomisk hårdt trængte FGU institutioner,” siger Jakob Sølvhøj, Enhedslisten.

”Det er vigtigt at vi kommer hele vejen rundt når der sættes ind mod ordblindhed. Vigtigst er at få opdaget ordblindhed i tide. Derfor er vi også glade for initiativerne i ordblindepakke IV,” siger Mai Mercado, Det Konservative Folkeparti.

”Danmarksdemokraterne finder det vigtigt med en vedvarende og bred indsats i forhold til ordblinde og andre med læsevanskeligheder. Med denne pakke vender vi ikke op og ned på indsatsen, men tager dog skridt i den rigtige retning, derfor støtter Danmarksdemokraterne aftalen,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl, Danmarksdemokraterne.

”Med denne aftale tager vi endnu et skridt hen imod at hjælpe ordblinde borgere, så de får de redskaber, de skal have for at kunne deltage på lige fod med andre. Det er for Dansk Folkeparti en stor glæde,” siger Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti. 

”I Nye Borgerlige mener vi, at det er ekstremt vigtigt hele tiden at sikre, at alle børn i danske grundskoler mødes på deres faglige niveau - også når de har udfordringer. Derfor er jeg også glad for, at vi nu igen retter fokus på ordblindhed og sikrer, at børn med læsevanskeligheder hjælpes i højere grad,” siger Mette Thiesen, Nye Borgerlige.

”Ordblindhed og andre læse- og skrivevanskeligheder er usynlige handicaps, der kan spænde ben for de unges fremtidsmuligheder, derfor er det uhyre vigtigt, at vi gør en ekstra indsats for dem. Så de på lige fod med alle andre kan kæmpe for deres drømme. Vi, i Alternativet, håber også på, at vi i de næste år også kan kigge på lignende tiltag for talblindhed og matematikvanskeligheder,” siger Nicklas Hakmann, Alternativet.

”Frie Grønne er glade for at være med i aftalen, fordi sproget er afgørende for børns, unge og voksnes trivsel og tidlig og forebyggende indsat er vigtig. Frie Grønne er således også tilfredse med, at der bliver afsat penge til kompetenceudvikling blandt dagtilbudspersonalet,” siger Susanne Zimmer, Frie Grønne.

”For Moderaterne er det afgørende, at aftalen møder børn med læsevanskeligheder i øjenhøjde og på deres præmisser hjælper dem til at læse og dermed få større glæde og udbytte af undervisningen,” siger Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne.

Liberal Alliance står også bag aftalen.

Du kan læse hele aftalen her (pdf)

Aftales elementer

Aftalen om Ordblindepakke IV indeholder følgende elementer:

  • Styrkelse af sprogmiljøet i hjemmet
  • Praksisnær kompetenceudvikling til dagtilbudspersonale
  • Videreudvikling af Ordblindetesten og styrket opfølgning samt justering af tidligere ordblindeinitiativer på grundskoleområdet
  • Vejlednings- og videnspakker om sprogforståelsesvanskeligheder til dagtilbud og grundskole
  • Løft af inkluderende og ordblindevenligt læringsmiljø i FGU
  • Videnspakker og ordblindevenlige miljøer på FGU og ungdomsuddannelser
  • Nationale dataopgørelser om ordblindhed i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus
  • Udvikling af supplerende tests til specialpædagogisk støtte (SPS) og ordblindeundervisning for voksne (OBU)

Fjerde ordblindepakke

Det er fjerde gang, et flertal i Folketinget indgår en ordblindepakke. Du kan læse om de tidligere ordblindepakker her:

Ordblindepakke 1

Ordblindepakke 2

Ordblindepakke 3