Hop til indhold

Der skal sættes særlig fokus på voksne med ordblindhed. Og så skal undervisningsmiljøet for ordblinde elever på FGU forbedres.

Det er hovedelementerne i en ny aftale om nye initiativer på ordblindeområdet, som regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne netop har indgået.

Aftalen omfatter:

  • Etablering af Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder
  • Dialog med arbejdsmarkedets parter om styrket indsats for afklaring af voksnes ordblindhed
  • Forbedring af FGU-institutionernes udvikling af ordblindevenlige undervisningsmiljøer
  • Kortlægning af indsatsen over ordblinde og svage læsere på erhvervsuddannelserne
  • Anvendelse af kvalitetsudviklingsmidler på erhvervsuddannelserne til styrket indsats for ordblinde elever

”Regeringen har en klar ambition om at styrke forholdene for mennesker med ordblindhed – både børn, unge og voksne. De sidste to år har vi lavet aftaler på ordblindeområdet målrettet børn og unge. Men rigtig mange voksne har også ordblindhed, og vi har en forpligtelse til at sikre, at dem, som ikke fik den rette hjælp i skolen, får den hjælp som voksne. Derfor er jeg rigtig glad for aftalen,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Mange børn, unge og voksne kæmper med deres ordblindhed fordi de ikke får den fornødne hjælp. Det kan både skyldes, at deres læseudfordringer ikke opdages i tide, eller at de simpelthen ikke får de rette hjælpemidler på uddannelsen eller arbejdspladsen og til at klare sig i dagligdagen. Det kan og skal vi gøre bedre. Venstre er derfor tilfredse med, at vi med denne aftale sætter fornyet fokus på voksne med ordblindhed og at undervisningsmiljøet på FGU for elever, der er ordblinde, forbedres. At være ordblind må og skal ikke være den barriere, der forhindrer mennesker i at nå deres drømme,” siger Ellen Trane Nørby, Venstre.

”I Dansk Folkeparti lægger vi stor vægt på, at vi sikrer alle ordblinde den rigtige og hurtige hjælp og støtte. Vi er glade for med denne pakke at kunne styrke indsatsen for ordblinde på erhvervsuddannelserne og på FGU,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti.

”Jeg er glad for, at vi med aftalen hjælper ordblinde på FGU og erhvervsskoler bedre end i dag. Det er ikke godt nok, når ordblinde unge rammes af benspænd, som kunne undgås med den rigtige hjælp. For SF er vi ikke i mål før ordblinde børn og unge kan gå i skole og gennemføre en uddannelse på lige fod med andre børn og unge. Der er stadig et stykke vej, men med aftalen kommer vi et skridt tættere på,” siger Astrid Carøe, Socialistisk Folkeparti.

”Ordblindhed må ikke stå i vejen for børn, unge eller voksne. Vi er i Radikale Venstre glade for at være med i denne aftale, der tager næste skridt,” siger Lotte Rod, Radikale Venstre.

”Der har de seneste år været et markant fald i voksne ordblindes deltagelse i ordblindeundervisning. Det er derfor rigtig godt, at der nu tages initiativ til en fælles indsats med arbejdsmarkedets parter for at styrke uddannelsesindsatsen for voksne. Det er også fint, at vi med aftalen afsætter midler til ordblindeundervisningen på FGU. Det er der i den grad brug for, og jeg håber, vi snart kan følge det op med yderligere midler,” siger Jakob Sølvhøj, Enhedslisten.

”Vi er fuldstændig enige i, at der skal være en bedre indsats til unge, som har udfordringer med ordblindhed. Det gør vi med bl.a. styrket vidensdeling og undervisning i løbet af uddannelsesforløbet fx på EUD. Ingen må stå alene med ordblindhed,” siger Katarina Ammitzbøll, Det Konservative Folkeparti.

”Som skolelærer har jeg oplevet mange børn med ordblindhed. Børn med ordblindhed skal hjælpes tidligere og bedre end tilfældet er i dag. Det skal ikke være et postnummerlotteri, om man får den rigtige hjælp i tide. Derfor bakker Nye Borgerlige op om denne ordblindepakke, der er et lille skridt i den rigtige retning. Vi skylder både børn og voksne med ordblindhed, at de får den rigtige hjælp hurtigt,” siger Mette Thiesen, Nye Borgerlige.

”Læsning er adgangen til meget nyt viden, og et meget vigtigt redskab. Derfor er Alternativet glad for, at kunne støtte fokus på dette område, især for de voksne,” siger Torsten Gejl, Alternativet.

”Det er oprigtigt opløftende at se den politiske opbakning der er til den nye ordblindepakke. Alt for mange af os er lettere eller sværere ordblind. Hvilket er en åbenlys hæmsko for at klare sig – både i uddannelsessystemet og efterfølgende på arbejdsmarkedet. Godt at der nu bliver taget ordentligt fat om problemstillingen,” siger Uffe Elbæk, Frie Grønne.

Liberal Alliance og Kristendemokraterne står også bag aftalen.

Læs aftaleteksten

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne om Ordblindepakke III (pdf)