Hop til indhold

Fem til syv procent af den danske befolkning er ordblinde, men vi ved, at med den rigtige hjælp og støtte kan de klare sig næsten lige så godt, som alle andre børn.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil lancerer derfor i dag fire mål for regeringen på ordblindeområdet og veje derhen.

Danmark skal være det bedste land at være barn i. Også for børn med ordblindhed.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

”Danmark skal være det bedste land at være barn i. Også for børn med ordblindhed. Regeringen er derfor meget optaget af at styrke den tidlige og forebyggende indsats for børn og unge med ordblindhed. Målet er at nå dertil, hvor ordblinde har de samme muligheder som andre børn og unge,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.”

Regeringen vil: 

  • Opspore og sætte tidligt ind i forhold til ordblindhed
  • Undersøge om der er huller i landkortet, når det kommer til støtte til børn og unge med ordblindhed
  • Sikre at alle ordblinde elever opdages – også de, der har dansk som andetsprog
  • Skaffe viden om hvad der virker på ordblindeområdet

Fakta

  • Elever med ordblindhed klarer sig karaktermæssigt dårligere i alle fag og færre gennemfører en ungdomsuddannelse (Epinion for Egmont Fonden, 2018).
  • Ordblindhed er i høj grad arveligt
  • Med den rette støtte får ordblinde elever de samme muligheder i videre uddannelse (EVA, 2018)
  • Personer med dansk som andetsprog er underrepræsenterede i forhold til at være diagnosticeret ordblinde (Gellert, 2009).