Hop til indhold

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet indgået en aftale, der skal styrke indsatsen til ordblinde og personer med læse- og skrivevanskeligheder. Aftalen fordeler sig over fire mål og ni initiativer, og der afsættes 30 millioner kroner. På folkeskoleområdet skal der blandt andet udvikles et nyt opsporingsredskab til 2. klasse, og der oprettes et nationalt forum for læsevejledere og ordblindelærere. Derudover er der sat seks millioner kroner af til at uddanne flere læsevejledere og ordblindelærere. Aftalen har også fokus på, at elever, der risikerer at udvikle ordblindhed, opdages og hjælpes tidligere, blandt andet ved en tidlig, målrettet indsats i forhold til at styrke læringsmiljøet i hjemmet.

Der er desuden sat 2,7 millioner kroner af årligt til at nedsætte forældrebetalingen til ordblindeefterskoler og over en million kroner til at ensrette, hvem og hvordan støtten til ordblinde på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet tildeles.

”Vi ved, at ordblindhed ikke behøver være en bremseklods for at komme godt igennem skole og uddannelse – både fagligt og socialt - men det kræver, at børn, unge og voksne får den undervisning og støtte, de har brug for. Det skal den her aftale være med til at sikre. Når initiativerne bliver sat i søen, skal de være med til at gøre en forskel for de mange af de børn og unge, der oplever vanskeligheder med at skrive og læse,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Ordblinde skal have de samme muligheder som deres venner. Vi har stadig en stor opgave foran os. Jeg er især glad for, at det nu bliver lettere at komme på ordblindeefterskole,” siger Lotte Rod, børne- og undervisningsordfører for Radikale Venstre.

”Med aftalen fortsætter vi med at styrke ordblindeindsatsen. Når vi bliver bedre til at opspore ordblindhed, kan vi hjælpe børnene tidligere. Og så er jeg særligt glad for, at flere unge fremover kan komme på ordblindeefterskole og gå i en klasse på gymnasiet med andre ordblinde, hvor de får bedre tid til at gennemføre uddannelsen. Men det er også vigtigt at sige, at vi slet ikke er i mål. Børn i folkeskolen venter for lang tid på en handleplan, når de har fået diagnosen ordblind. Det, mener jeg, er et vigtigt næste skridt,” siger Jacob Mark, børne- og undervisningsordfører for Socialistisk Folkeparti.

”Der er stadig alt for mange børn, unge og voksne med ordblindhed, der ikke får den nødvendige støtte. Det glæder mig derfor, at vi med aftalen her får iværksat en række nye initiativer, der blandt andet styrker opsporingen og vejledningen af personer med læse- og skrivevanskeligheder og giver flere unge mulighed for at komme på et efterskoleophold målrettet ordblinde,” siger Jakob Sølvhøj, undervisningsordfører i Enhedslisten.

”Alle skal have mulighed for at skabe et liv i og være en del af fællesskabet. Aftalen viser, hvordan vi investerer i mennesker, som er født med udfordringer, og som derfor er sat uden for majoriteten. Vi griber tidligt ind og mindsker risikoen for at tabe nogen i systemet,” siger Torsten Gejl, politisk ordfører i Alternativet.

De aftalte initiativer og de midler, der følger med, forventes at blive sat i gang løbende fra starten af 2021.

Aftalen følger op på regeringens initiativer på ordblindeområdet fra sidste år.

Aftalens fire overordnede mål og ni initiativer til at styrke ordblindeområdet

Mål 1: Styrke opsporingen og vejledningen af personer med læse- og skrivevanskeligheder

  • Tidlig målrettet information til forældre og opsporing i forhold til ordblindhed
  • Udvikling af tidligere gruppebaseret screening af elever i risiko for ordblindhed i folkeskolen 

Mål 2: Sikre målrettet indsats for elever med ordblindhed og andre læse- og skrivevanskeligheder

  • Målrettet indsats for elever med læse- og skrivevanskeligheder i folkeskolen
  • Mere viden om, hvordan skoler og kommuner i praksis arbejder med at støtte elever med sprogforståelsesvanskeligheder
  • Mere viden om, hvordan skoler og kommuner allerede arbejder med læseindsatser i små grupper 

Mål 3: Styrke vejledning for elever med ordblindhed og andre læse- og skrivevanskeligheder

  • Oprette nationalt forum for læsevejledere og ordblindelærere i folkeskolen og løfte antallet af læsevejledere og ordblindelærere 

Mål 4: Lettere adgang til tilbud i forhold til ordblindhed og andre læse- og skrivevanskeligheder

  • Lettere adgang til ordblindeefterskoler
  • Ensretning af støtte til personer på tværs af SPS og ordblindeundervisning for voksne
  • Mulighed for oprettelse af klasser med forlængede uddannelsesforløb for elever med blandt andet ordblindhed på det gymnasiale område