Hop til indhold

Børn i folkeskolen opnår dårligere resultater i læsning. Det viser resultaterne fra de nationale test i skoleåret 2019/2020. Der er både færre, der læser på højt niveau, og flere, der læser på et lavt niveau. Pigerne opnår fortsat bedre resultater i læsning end drengene på alle klassetrin, og forskellen mellem pigernes og drengenes niveau er blevet større på 8. klassetrin.

I matematik er der ingen forskel mellem drenge og piger i andelen af elever, der opnår gode resultater. Det bemærkes, at nationale test blev gennemført i foråret 2020 efter en usædvanlig periode med skolelukninger og fjernundervisning.

Der er en større andel af elever, der opnår dårlige resultater i dansk, læsning i 2., 6. og 8. klasse i forhold til sidste skoleår. Det er mellem hver 7. og hver 10. elev, som har fået ’ikke tilstrækkelig’ eller ’mangelfuld’ som resultat i 2019/2020.

Graf der viser andelen af elever med dårlige resultater i dansk, læsning.

Særlige forhold for gennemførelse af nationale test i 2019/2020

Regeringen og folkeskoleforligskredsen indgik en aftale om nationale test den 21. februar 2020 på baggrund af en omfattende evaluering af nationale test. Med aftalen skulle et repræsentativt udsnit af landets klasser i 2019/2020 gennemføre de nationale test, så det er muligt at følge det faglige niveau nationalt.

Der er således ikke gennemført en heldækkende undersøgelse blandt alle landets klasser, som det var tilfældet i de foregående år. På baggrund af det repræsentative udsnit er det dog muligt at konkludere på det nationale niveau i dansk, læsning, og matematik. Dertil har 2 de 20 procent af skolerne, som klarede sig dårligst i dansk og matematik, fortsat skulle gennemføre test.

De øvrige skoler har i skoleåret 2019/2020 selv kunnet vælge, om de ville gennemføre de nationale test. I ovenstående opgørelse indgår kun resultater fra skoler, der er udtaget i det repræsentative udsnit. Resultater fra de 20 procent dårligst præsterende skoler indgår ikke.

På trods af corona-pandemien og nedlukning af skoler i foråret i løbet af den periode, hvor skoleårets nationale test skulle gennemføres, er der en relativ høj gennemførelsesprocent. Både for det repræsentative udsnit og de 20 procent ringest præsterende skoler er lige under 90 procent af de test, der skulle gennemføres, blevet gennemført. Dermed er gennemførselsprocenten kun lidt lavere end i 2018/2019.

Omstændighederne omkring undervisningen og gennemførelsen af nationale test i foråret 2020 har grundet Corona været anderledes end normalt. Det er ikke muligt ud fra datagrundlaget at vurdere betydningen af nedlukningen af skoler for årets resultater af de nationale test.

Elevdygtighed

I dansk, læsning og i matematik bliver elevdygtigheden opgjort på en skala med seks niveauer: Ikke tilstrækkelig, mangelfuld, jævn, god, rigtig god og fremragende.