Hop til indhold

Folkeskoleloven blev pr. 1 januar 2024 suppleret med en række regler om specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem.

Af reglerne fremgår det, at folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand kan gives i specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, der er godkendt efter lov om socialtilsyn, jf. § 20, stk. 5, i folkeskoleloven.

Læs mere under Love og regler

Kvalitetsaftale

En beliggenhedskommune skal indgå kvalitetsaftaler med de specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, som ligger i kommunen, og som opfylder betingelserne herfor. Nuværende døgninstitutioner og opholdssteder skal indgive ansøgning til beliggenhedskommunen om indgåelse af kvalitetsaftale inden den 1. april 2024. Kvalitetsaftalen skal være indgået mellem det enkelte tilbud og beliggenhedskommunen senest den 30. juni 2024. Elever kan kun henvises til specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, der har indgået en kvalitetsaftale med beliggenhedskommunen. Dette gælder også elever fra andre kommuner, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 5.

Kvalitetsaftalen og den fornødne kvalitet

Specialundervisningstilbuddet på børne- og ungehjemmet skal have den fornødne kvalitet. Kvaliteten skal vurderes ud fra fire temaer:

  • Undervisningens organisering
  • Undervisningens tilrettelæggelse
  • Kompetencer hos medarbejdere og ledelsen
  • Samarbejde med det lokale skolevæsen mv.

Skabelon til kvalitetsaftale

Til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler mv. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem.

I bilagene til bekendtgørelsen er der tre skabeloner til kvalitetsaftaler mellem tilbud og beliggenhedskommunen. Bilag 1 er målrettet specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, og bilag 2 er målrettet specialundervisningstilbud på sikrede døgninstitutioner.

Læs bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler mv. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem (retsinformation.dk)

Hent skabelon til kvalitetsaftale mellem kommunalbestyrelsen og specialundervisningstilbud på et børne- og ungehjem (pdf)

Skabelonen er opdateret d. 6. marts 2024.

Hent skabelon til kvalitetsaftale mellem kommunalbestyrelsen og specialundervisningstilbud på sikrede institutioner (pdf)

Skabelonen er opdateret d. 6. marts 2024. Bemærk at der har været fejl i den kvalitetsaftaleskabelon for sikrede døgninstitutioner, som har ligget på hjemmesiden i februar måned 2024. Fejlene er rettet i den version, som nu ligger på hjemmesiden.

Håndbog om indgåelse af kvalitetsaftale mellem kommune og specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejder en serie håndbøger til at understøtte den kommunale implementering af de nye regler, herunder en håndbog om indgåelse af kvalitetsaftale mellem kommune og specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem.

Håndbogen handler om, hvordan en beliggenhedskommune indgår en kvalitetsaftale med et specialundervisningstilbud på et børne- og ungehjem, herunder også de sikrede institutioner. Håndbogen har følgende emner:

  • Lovgivningen om kvalitetsaftaler
  • Hvordan udfyldes kvalitetsaftalen?
  • Hvordan indgås en kvalitetsaftale?
  • Kvalitetsaftalen og de sikrede institutioner

Læs håndbogen om indgåelse af kvalitetsaftale mellem kommune og specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem (pdf)

Sidst opdateret: 25. marts 2024