Hop til indhold

Folkeskoleloven blev pr. 1 januar 2024 suppleret med en række regler om specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem.

Af reglerne fremgår det, at folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand kan gives i specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, der er godkendt efter lov om socialtilsyn, jf. § 20, stk. 5, i folkeskoleloven.

Læs mere under Love og regler

Kvalitetsaftale

Fra 1. juli 2024 skal specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem have indgået kvalitetsaftale med beliggenhedskommune. Elever kan kun henvises til specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, der har indgået en kvalitetsaftale med beliggenhedskommunen. Dette gælder også elever fra andre kommuner, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 5.

Kvalitetsaftalen og den fornødne kvalitet

Specialundervisningstilbuddet på børne- og ungehjemmet skal have den fornødne kvalitet. Kvaliteten skal vurderes ud fra fire temaer:

  • Undervisningens organisering
  • Undervisningens tilrettelæggelse
  • Kompetencer hos medarbejdere og ledelsen
  • Samarbejde med det lokale skolevæsen mv.

Skabelon til kvalitetsaftale

Kravene til kvalitetsaftalen er fastsat i bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler mv. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem.

I bilagene til bekendtgørelsen er der tre skabeloner til kvalitetsaftaler mellem tilbud og beliggenhedskommunen. Bilag 1 er målrettet specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, og bilag 2 er målrettet specialundervisningstilbud på sikrede døgninstitutioner.

Læs bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler mv. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem (retsinformation.dk)

Hent skabelon til kvalitetsaftale mellem kommunalbestyrelsen og specialundervisningstilbud på et børne- og ungehjem (pdf)

Hent skabelon til kvalitetsaftale mellem kommunalbestyrelsen og specialundervisningstilbud på sikrede institutioner (pdf) 

Håndbog om indgåelse af kvalitetsaftale mellem kommune og specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejder en serie håndbøger til at understøtte den kommunale implementering af de nye regler, herunder en håndbog om indgåelse af kvalitetsaftale mellem kommune og specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem.

Håndbogen handler om, hvordan en beliggenhedskommune indgår en kvalitetsaftale med et specialundervisningstilbud på et børne- og ungehjem, herunder også de sikrede institutioner. Håndbogen har følgende emner:

  • Lovgivningen om kvalitetsaftaler
  • Hvordan udfyldes kvalitetsaftalen?
  • Hvordan indgås en kvalitetsaftale?
  • Kvalitetsaftalen og de sikrede institutioner

Læs håndbogen om indgåelse af kvalitetsaftale mellem kommune og specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem (pdf)

Sidst opdateret: 9. juli 2024