Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 15. september 2022, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Puljen kan ansøges af aktører (for eksempel organisationer eller vidensinstitutioner), der har indgående viden om seksualvejledning, i samarbejde med en eller flere ungdomsuddannelsesinstitutioner og/eller FGU-institutioner.

Bemærk, at ungdomsuddannelses- og FGU-institutioner ikke kan ansøge om tilskud fra puljen. De indgår som samarbejdspartnere i et projekt.

Formål 

Formålet med puljen er at styrke seksualvejledningen på ungdomsuddannelserne og den forberedende grunduddannelse (FGU), samt understøtte en tidssvarende seksualundervisning, så eleverne kan få indsigt i emner som samtykke, køn og grænser.

Hvad kan der søges tilskud til

Der kan søges om tilskud fra puljen til udvikling af nye undervisningsmaterialer til elever og til opkvalificering af lærere på gymnasier, erhvervsuddannelsernes grundforløb (GF1), FGU og ungdomsuddannelserne for unge med særlige behov (STU)

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til seksualvejledning på ungdomsuddannelserne og FGU” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud. Vejledningen findes under "Ansøgningsmateriale", hvor de skabeloner og skemaer, som skal anvendes, også kan findes.

Midler til fordeling

Der er i alt 2,0 millioner kroner til fordeling i puljen. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 15. september 2022, klokken 13.00.

 
Sidst opdateret: 21. juli 2023