Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 5. oktober 2023 og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

FGU-institutioner, offentlige eller private aktører, såsom professionshøjskoler, universiteter, NGO'er mv., kan ansøge om midler fra puljen. Offentlige eller private aktører skal indgå samarbejde med én eller flere FGU-institutioner for at komme i betragtning til tilskud fra puljen.

Formål 

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) har 15 didaktiske principper, der skal kendetegne undervisningen og skolens øvrige aktiviteter. Der er brug for mere viden om, hvordan institutionernes og undervisernes arbejde med de didaktiske principper kan styrkes.

Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler skal derfor i 2023 udmøntes til udviklingsprojekter, som skal udvikle, afprøve og evaluere indsatser, der kan understøtte implementeringen af de didaktiske principper i praksis på FGU. Formålet er at øge kvaliteten af læringsmiljøet på FGU for bedst muligt at understøtte FGU-elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og kompetencer. 

Hvad kan der søges om tilskud til

Der kan søges om midler til projekter, som skal gennemføres med henblik på at opbygge viden om, hvordan implementeringen af et eller flere af de 15 didaktiske principper for FGU kan styrkes. Projekter skal have karakter af en pilotafprøvning. 

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2023: Indsatser for udvikling og understøttelse af FGU-institutionernes arbejde med de didaktiske principper i praksis” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Under ”Ansøgningsmateriale” findes de skabeloner og skemaer, som skal anvendes. 

Midler til fordeling

Der er i alt 19.865.081 kr. i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 14. september 2023 kl. 13.00.

(Fristen er forlænget til torsdag den 5. oktober 2023 kl. 13.00).

Sidst opdateret: 12. december 2023