Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 22. september 2021, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

FGU-institutioner og udbydere af erhvervsuddannelsens grundforløb (GF1 og GF2, herunder GF+) kan ansøge om midler fra puljen.

Formål

Jf. Akt. 254 af 3. juni 2021 om udmøntning af udlodningsmidler 2021 er indsatsområdet for udlodningsmidlerne 2021 at understøtte skolernes arbejde med at skabe trivselsfremmende fælleskaber for eleverne på FGU og erhvervsuddannelsernes grundforløb (GF1 og GF2, herunder GF+) med henblik på at bidrage til større trivsel og læring. Det trivselsmæssige efterslæb som følge af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19 skal afhjælpes gennem trivselsfremmende aktiviteter, som understøtter elevernes sociale og faglige fællesskaber, tilhørsforhold til uddannelse, praksis og erhverv, faglige læring og dannelse.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen skal anvendes til skolernes arbejde med trivselsfremmende aktiviteter, som for eksempel:

  • Trivselsaktiviteter, ekskursioner mm. som understøtter den sociale trivsel, tilhørsforhold til FGU og erhvervsuddannelserne samt elevfællesskabet.
  • Aktiviteter som led i undervisningen på FGU og erhvervsuddannelsernes grundforløb. Aktiviteterne kan være mangefacetterede og kan for eksempel være fælles arrangementer afholdt på institutionen - som værkstedsaktiviteter, planlægning og afholdelse af en musik- eller råvarefestival, sportsarrangementer, debatarrangementer, fagmesser mm. - eller ekskursioner, virksomhedsbesøg og oplevelsesaktiviteter, som både styrker elevernes social trivsel, dannelse og faglige læring.
  • Interessebetonede aktiviteter i sommerperioden, jf. FGU lovens § 43. Formålet med disse aktiviteter er blandt andet at sikre, at elever tilbydes meningsgivende oplevelser i ferieperioden (kun relevant for FGU-institutioner).

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2021” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 14,28 millioner kroner til fordeling i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er onsdag den 22. september 2021, klokken 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023