Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 18. november 2020, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge?

Alle, dog i overensstemmelse med punkt 1.2 i ”Vejledning om Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2020”.

Formål

Puljens formål er at støtte projekter, der omfatter udarbejdelse af materialer, redskaber og undervisningsforløb, som kan formidles digitalt ved hjælp af video, audio og tekster, og som kan bruges i undervisningen og til at udvikle undervisning.

I 2020 har puljen fokus på følgende indsatsområder:  

  1. Elever med ordblindhed
  2. Voksne med ordblindhed
  3. Inklusion af ordblinde i værkstedsbaseret undervisning på FGU og erhvervsuddannelserne
  4. Understøttelse af svage læsere
  5. Bevægelse i grundskolen

Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan søges om midler til udarbejdelse af materialer, redskaber, aktivitets- og undervisningsforløb, som stilles til fri disposition for offentligheden ved projektets afslutning. Der ydes ikke tilskud fra puljen til kommercielle projekter.

Hvordan søges der om tilskud?

Læs ”Vejledning om Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2020” for at få information om ansøgningsprocedure, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Puljen i 2020 er på 13,4 millioner kroner.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgning er onsdag den 18. november 2020 klokken 13.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, udlodningsmidler@uvm.dk.

Sidst opdateret: 21. juli 2023