Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 14. maj 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge?

Udbydere af de gymnasiale uddannelser stx, hhx, htx og hf.

Formål 

Udvekslingsprogrammet skal tilbyde elever på de gymnasiale uddannelser at komme på udvekslingsophold i Frankrig eller Spanien. Udvekslingsprogrammet skal give eleverne både sproglig og kulturel forståelse og indsigt og gøre eleverne klogere på henholdsvis det danske og franske eller spanske samfund.

Udvekslingsprogrammet giver mulighed for støtte til at gennemføre et kort ophold af cirka 10 dages varighed eller et længerevarende ophold af 3-4 ugers varighed.

Som led i udviklingsprogrammet vil der blive etableret partnerskaber mellem hver af de deltagende danske skoler og skoler i Frankrig eller Spanien. Udvekslingsopholdene i Frankrig eller Spanien skal finde sted i skoleåret 2019/2020.

Hvad kan der søges tilskud til?

Tilskud må anvendes til dækning af rejse- og opholdsudgifter forbundet med udvekslingsopholdet i Frankrig eller Spanien.

Hvordan søges der om tilskud?

Læs ”Vejledning om pulje til udvekslingsophold i Frankrig og Spanien for elever på de gymnasiale uddannelser” om ansøgningsprocedure, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt kriterier for prioritering af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er afsat 1,4 millioner kroner til puljen, heraf forventes 720.000 kroner anvendt til udvekslingsophold i Frankrig og 720.000 til udvekslingsophold i Spanien. Der gives ikke tilsagn om tilskud på over 60.000 kroner per skole.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgning er tirsdag den 14. maj 2019 klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Freja Ellinor Petersen på telefon 2325 8821 eller e-mail.

Ved spørgsmål til match-making og samarbejde med partnerskolerne kan du rette henvendelse til projektkoordinator Søren Nørrelund-Madsen, Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), telefon 3143 4820, e-mail: ncffudveksling@hum.ku.dk.

Sidst opdateret: 21. juli 2023