Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 29. maj 2018, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Alle udbydere af gymnasiale uddannelser.

Formål

Projektet skal skabe anvendelsesorienteret viden om og understøtte udvikling af den faglige-pædagogiske ledelse på de gymnasiale uddannelser med et nytænkt feedback-koncept for udviklingssamtaler mellem ledere og undervisere inden for to hovedtemaer:

  • Feedback mellem leder og underviser om konkrete undervisningssekvenser med henblik på implementering af skolevalgte initiativer fra gymnasiereformen (MUS-temaet).
  • Feedback mellem leder og team (klasseteam, studieretningsteam, fagteam etcetera) med henblik på implementering af skolevalgte initiativer fra gymnasiereformen (GRUS-temaet).

Formålet med nærværende pulje er at indgå aftaler med skoler, der ønsker at deltage i forsøgsprojektet. Forsøgsprojektet gennemføres i samarbejde med et eksternt konsulentfirma, der skal stå for at udvikle, igangsætte, facilitere, gennemføre og evaluere projektet. Skolerne skal bidrage til udvikling og afprøvning af de konkrete redskaber og teknikker med henblik på at kvalificere forsøgsprojektet.

Hvad kan der søges tilskud til

Puljen skal medfinansiere udgifter til frikøb af lederressourcer samt afledte udgifter i forbindelse med deltagelsen i forsøgsprojektet.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til styrkelse af den faglige-pædagogiske ledelse på de gymnasiale uddannelser 2018/2019” om ansøgningsprocedure, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under Ansøgningsmateriale, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er afsat 0,8 millioner kroner til puljen. Der gives ikke tilsagn om tilskud på over 40.000 kroner per skole.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgning er tirsdag den 29. maj 2018 klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Karl-Henrik Jørgensen, telefon 6188 4718, e-mail: karl-henrik.jorgensen@stukuvm.dk.

Sidst opdateret: 21. juli 2023