Hop til indhold

Ansøgningsfristen udløbet

Ansøgningsfristen for puljemidler udløb d. 8. september 2021, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Udbydere af de gymnasiale uddannelser stx, hhx, htx og hf.

Formål

Udvekslingsprogrammet skal tilbyde elever på de gymnasiale uddannelser at komme på udvekslingsophold i Frankrig, Spanien eller Tyskland. Udvekslingsprogrammet skal give eleverne både sproglig og kulturel forståelse og indsigt og gøre eleverne klogere på henholdsvis det danske og franske, spanske eller tyske samfund.

Udvekslingsprogrammet giver mulighed for støtte til at gennemføre et kort ophold af cirka 10 dages varighed eller et længerevarende ophold af 3-4 ugers varighed.

Som led i udviklingsprogrammet vil der blive etableret partnerskaber mellem hver af de deltagende danske skoler og skoler i Frankrig, Spanien eller Tyskland. Udvekslingsopholdene i Frankrig, Spanien eller Tyskland skal finde sted i skoleåret 2021/2022 eller 2022/2023.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud må anvendes til dækning af rejse- og opholdsudgifter forbundet med udvekslingsopholdet i Frankrig, Spanien eller Tyskland.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til udvekslingsophold i Frankrig, Spanien og Tyskland for elever på de gymnasiale uddannelser 2021/2023” om ansøgningsprocedure, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt kriterier for prioritering af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 2.095.200 kroner til fordeling på det gymnasiale område. Ved fordeling af midlerne tilstræbes det, at 50 procent (svarende til 1.047.600 kroner) gives til udvekslingsophold i Tyskland, 25 procent (svarende til 523.800 kroner) til udvekslingsophold i Frankrig og 25 procent (svarende til 523.800 kroner) til udvekslingsophold i Spanien.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgning er onsdag 8. september 2021 klokken 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023