Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 15. februar 2022 og puljen kan derfor ikke længere søges,

Hvem kan tilmeldes

Kommuner kan tilmelde folkeskoler til deltagelse i afprøvning af metoder og materialer til undervisning af elever med afkodnings- og stavevanskeligheder i 3. og 4. klasser i skoleåret 2022/2023. En skole skal tilmeldes med fire klasser fordelt med to klasser på hhv. 3. og 4. klassetrin.

Formål 

I forbindelse med den politiske aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om styrkelse af ordblindeområdet: De næste skridt for at styrke ordblindeområdet for børn, unge og voksne af 30. september 2020 blev der afsat midler til en målrette indsats for elever med afkodnings- og stavevanskeligheder i folkeskolen. 

Der findes mange læremidler til den almene afkodnings- og staveundervisning, ligesom der også er udviklet læremidler målrettet undervisning i afkodnings- og stavestrategier til ordblinde elever. For gruppen af elever med afkodning- og stavevanskeligheder, der ikke skyldes ordblindhed, dvs. elever svarende til "gul gruppe" i ordblindetesten, er der derimod behov for at udvikle beskrevne metoder og konkrete materialer målrettet undervisning af denne elevgruppe. Projektet igangsættes med henblik på at imødekomme dette behov. 

Hvad kan der søges tilskud til

Der ydes tilskud til skolernes deltagelse i projektet efter en fastsat ramme.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om afprøvning af metoder og materialer til undervisning af elever med lettere afkodnings- og stavevanskeligheder” for information om tilmeldingsproceduren, krav og vilkår for tilmelding og tilskud samt behandling af tilmeldingen. Vejledningen findes under ”Tilmeldingsmateriale”, hvor I også kan finde det skema som skal anvendes i forbindelse med tilmeldingen.  

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 1,5 millioner kroner til fordeling til de deltagende skoler, heraf 750.000 kroner i 2022 og 750.000 kroner i 2023.

Tilmeldingsfrist

Frist for indsendelse af tilmelding er tirsdag den 15. februar 2022, kl. 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023