Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 12. november 2020, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Ikke muligt at ansøge for andre end FGU-institutionerne

Tilskud til FGU-institutioner fordeles efter objektive kriterier.

Formål

Puljen skal sikre et kompetenceløft af lærere og ledere på FGU-institutionerne, der skal understøtte realisering af uddannelsens formål og bidrage til en fælles professionsidentitet. Midlerne fordeles til FGU-institutionerne til kompetenceudviklingsaktiviteter. Midlerne udmøntes årligt forudsat, at de fastholdes på de kommende års finanslove. Nærværende udmelding vedrører de midler, som forventes afsat i 2021.

Kompetenceløftet for lærere skal bidrage til, at:

  • udvikle lærernes samarbejde og skabe en fælles kultur,
  • styrke lærernes pædagogisk-didaktiske redskaber i forhold til FGU-didaktikken og målgruppen
  • styrke lærernes viden og kompetencer til håndtering af målgruppen.

Kompetenceløftet for lederne skal styrke ledernes kompetencer i pædagogisk ledelse, administrativ ledelse og forandringsledelse.

Midler til fordeling

Der er 34,3 millioner kroner til fordeling i 2021. Bemærk, puljen udmeldes i september 2020 med forbehold for vedtagelse af finansloven for 2021.

Hvem modtager tilskud?

Tilskud til FGU-institutionerne fordeles efter objektive kriterier.

Institutionsudviklingsaftale og budget 2021

Frist for indsendelse af institutionsudviklingsaftale og budget for 2021 er torsdag den 12. november 2020.

Sidst opdateret: 21. december 2020