Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 12. november 2020, og puljen kan derfor ikke længere søges.
Vejledningens afsnit 1.3.1 Udbudsregler er justeret 1. februar 2021

Ikke muligt at ansøge for andre end FGU-institutionerne

Tilskud til FGU-institutioner fordeles efter objektive kriterier.

Formål

Puljen skal sikre et kompetenceløft af lærere og ledere på FGU-institutionerne, der skal understøtte realisering af uddannelsens formål og bidrage til en fælles professionsidentitet. Midlerne fordeles til FGU-institutionerne til kompetenceudviklingsaktiviteter. Midlerne udmøntes årligt forudsat, at de fastholdes på de kommende års finanslove. Nærværende udmelding vedrører de midler, som forventes afsat i 2021.

Kompetenceløftet for lærere skal bidrage til, at:

  • udvikle lærernes samarbejde og skabe en fælles kultur,
  • styrke lærernes pædagogisk-didaktiske redskaber i forhold til FGU-didaktikken og målgruppen
  • styrke lærernes viden og kompetencer til håndtering af målgruppen.

Kompetenceløftet for lederne skal styrke ledernes kompetencer i pædagogisk ledelse, administrativ ledelse og forandringsledelse.

Midler til fordeling

Der er 34,3 millioner kroner til fordeling i 2021. Bemærk, puljen udmeldes i september 2020 med forbehold for vedtagelse af finansloven for 2021.

Hvem modtager tilskud?

Tilskud til FGU-institutionerne fordeles efter objektive kriterier.

Institutionsudviklingsaftale og budget 2021

Frist for indsendelse af institutionsudviklingsaftale og budget for 2021 er torsdag den 12. november 2020.

Sidst opdateret: 21. juli 2023