Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 25. september 2020, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

FGU-institutioner kan ansøge om midler fra puljen.

Formål

Den praksisbaserede undervisning skal styrke FGU-elevernes motivation for læring, samt deres viden, færdigheder og kompetencer i forhold til de faglige mål i de enkelte fag. Formålet med puljen er:

  • at støtte udvikling af praksisbaserede undervisningsforløb til agu-sporet, som lever op til FGU's læreplaner og didaktiske principper
  • at give lærerne erfaringer med samarbejde om at forberede og afprøve praksisbaserede undervisningsforløb.

Hvad kan der søges om tilskud til

Der kan søges om midler fra puljen til udvikling og afprøvning af tværfaglige undervisningsforløb til agu med inddragelse af minimum 3 og maksimalt 5 fag, samt eventuelt et fagligt tema.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til udvikling af praksisbaseret FGU-undervisning på agu” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Under ’Ansøgningsmateriale’ findes de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 1,985 millioner kroner i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er fredag den 25. september 2020, klokken 13.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Vicki Facius på telefon 3392 5011 eller e-mail.

Sidst opdateret: 21. juli 2023