Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 25. september 2020, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

FGU-institutioner kan ansøge om midler fra puljen.

Formål

Formålet med denne pulje er at udvikle og afprøve løsninger på konkrete problemstillinger, som institutionerne står med i forhold til grænsesøgende unge, med henblik på at styrke det inkluderende læringsmiljø og bidrage til sektorens erfarings- og vidensgrundlag til håndtering af grænsesøgende unge. Forudsætningen for at ansøge om midler fra puljen er, at FGU-institutionen har en eller flere skoler, hvor læringsmiljøet er særligt udfordret af grænsesøgende unge.

Hvad kan der søges om tilskud til

Puljens midler kan anvendes til frikøb af FGU-institutionens medarbejdere til projektet og en andel af midlerne kan anvendes til understøttelse af vidensgrundlaget for projektet.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om Pulje til udvikling af FGU-institutionernes håndtering af grænsesøgende unge” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Under ’Ansøgningsmateriale’ findes de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 600.000 kroner i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er fredag den 25. september 2020, klokken 13.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Johan Linde på telefon 2565 9297 eller e-mail.

Sidst opdateret: 21. juli 2023