Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Tilskud til faglige udvalg er fordelt efter et på forhånd fastsat beløb, jf. den politiske aftale og Akt. 48 af 25. november 2021 om udmøntning af aftale om udmøntning af pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering i 2021.

Formål

Med Aftale om udmøntning af pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering af 2. november 2021 er aftalepartierne blevet enige om at udmønte 100 millioner kroner til tre indsatser i 2021, herunder at tildele i alt 10 millioner kroner til fem uddannelsessekretariater for udvalgte faglige udvalg til en kortlægning af fremtidige kompetencebehov i relation til den grønne omstilling, udfordringer og forslag til løsninger.

Tilskuddet skal anvendes til at understøtte de faglige udvalgs arbejde med at kortlægge og fremtidssikre erhvervsuddannelserne i forhold til den grønne omstilling og bæredygtighed. De faglige udvalg skal anvende midlerne til at undersøge de specifikke uddannelsers fremtidige kompetencebehov i relation til den grønne omstilling, udfordringer og forslag til mulige løsninger.

Midler til fordeling

Der er fordelt i alt 10 millioner kroner i puljen, jf. oversigt over tilskudsmodtagere.

Sidst opdateret: 21. juli 2023