Hop til indhold

Øget bæredygtighed og grøn omstilling skal skrives ind i erhvervsuddannelsernes formålsparagraf. Det er partierne bag finansloven for 2021 og aftale om Stimuli og grøn genopretning af 6. december 2020 netop blevet enige om.

Med finansloven for 2021 afsatte regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet 100 millioner kroner årligt i 2021-2022 til opkvalificering og efteruddannelse inden for klimatilpasning og grøn omstilling.

Med den nye aftale er partierne enige om at tydeliggøre vigtigheden af erhvervsuddannelsernes bidrag til den grønne omstilling ved at indskrive øget bæredygtighed og grøn omstilling som perspektiver i formålsparagraffen for erhvervsuddannelserne ved førstkommende lovgivningsmæssige lejlighed.

Aftalepartierne er desuden enige om at afsætte i alt 54 millioner kroner til ni videncentres arbejde med at udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb og materialer med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling med henblik på bred anvendelse i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Derudover skal videnscentrene bistå med kompetenceudvikling inden for bæredygtighed og grøn omstilling af undervisere på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Aftalepartierne er endvidere enige om at yde et særtilskud på 36 millioner kroner i 2021 til udbydere af de tekniske erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser til aktiviteter og indsatser inden for grøn omstilling, bæredygtighed mv. Særtilskuddet skal understøtte stærke grønne erhvervs-, efteruddannelses- og opkvalificeringstilbud til både ledige og beskæftigede.

Endeligt er aftalepartierne enige om at tildele i alt 10 millioner kroner til fem udvalgte faglige udvalg til en kortlægning af fremtidige kompetencebehov i relation til den grønne omstilling, udfordringer og forslag til mulige løsninger. Aftalepartierne er enige om, at midlerne i 2022 udmøntes som en ansøgningspulje.

”Den grønne omstilling er en forudsætning for at indfri Danmarks tårnhøje klimaambitioner og her står mange af vores erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser helt centralt. Jeg er derfor glad for, at vi har lavet en aftale, der kan være med til at understøtte arbejdet ude på institutionerne, og som understreger vigtigheden af erhvervsuddannelsernes bidrag til den grønne omstilling,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Alle erhvervsuddannelser skal være grønne uddannelser. Og vi har brug for at tænke nyt, så vi kan sætte turbo på den grønne omstilling. Derfor er jeg glad for, at vi allerede nu sætter i gang med at opbygge viden om, hvordan erhvervsskolerne kan lave nye og banebrydende undervisningsforløb, der gør bæredygtighed til virkelighed,” siger Anne Sophie Callesen, Radikale Venstre.

”Det er kæmpe stort, at bæredygtighed nu endelig skrives ind i formålsparagraffen på erhvervsuddannelserne. Men det er ikke nok med ord. Så samtidig fordeles 100 millioner til grønne projekter på erhvervsuddannelserne, så vi sikrer, at uddannelserne kan udvikles til at blive endnu grønnere. For gode grønne uddannelser er afgørende for, at vi kan komme i mål med den grønne omstilling,” siger Astrid Carøe, Socialistisk Folkeparti.

”Uddannelse spiller en helt afgørende rolle for arbejdet med at gennemføre en grøn omstilling at vores samfund, der skal gøre os i stand til at indfri målet om en 70 procent CO2-reduktion. Det er derfor rigtig godt, at vi med aftalen både får igangsat en række konkrete grønne udviklingsinitiativer og sendt et klart politisk signal ved at indskrive perspektivet om bæredygtighed og grøn omstilling i erhvervsuddannelsernes formålsparagraf,” siger Jakob Sølvhøj, Enhedslisten.

”Den grønne omstilling kræver forandringer på hvert eneste plan og hvert eneste led af vores samfund. Og særligt gælder det, at vi skal lære nye metoder som kan opfylde fremtidens behov, fordi sorte industrierhverv bliver erstattet af nye og grønne erhverv. Derfor er Alternativet glade for, at være med til at udmønte midler til grøn efteruddannelse og opkvalificering. Vi skal ikke efterlade nogen i omstillingen, men tværtimod have alle med,” siger Torsten Gejl, Alternativet.

Læs aftalen om udmøntning af pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering (pdf)

Faktaboks

Med finanslovsaftalen for 2021 blev der afsat 100 millioner kroner årligt i 2021-2022 som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om Stimuli og grøn genopretning af 6. december 2020 til opkvalificering og efteruddannelse inden for klimatilpasning og grøn omstilling i bred forstand med det formål at skabe stærke grønne efteruddannelses- og opkvalificeringstilbud til både ledige og beskæftigede, der kan være med til at fremme den grønne dagsorden og de ambitiøse danske klimamål.