Danmark deltog i 2018, sammen med 47 andre lande, for tredje gang i OECD’s internationale TALIS-undersøgelse, der er en spørgeskemaundersøgelse for lærere og skoleledere. Danmark har tidligere deltaget i TALIS i 2008 og 2013.

TALIS-undersøgelsen afdækker lærernes og skoleledernes oplevelse af deres professionelle udvikling, læringsmiljøet på skolerne samt rammerne for undervisning og skoleledelse på grundskoler og ungdomsuddannelser. Undersøgelsen bygger på lærernes og skoleledernes oplevelse af egen praksis.

OECD offentliggør nu den første rapport om TALIS-undersøgelsen. Den anden rapport offentliggøres i marts 2020.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggør i oktober 2019 en supplerende rapport med analyser af de danske resultater. EVA udarbejder også en dansk rapport i forbindelse med OECD’s anden afrapportering af TALIS-undersøgelsen i marts 2020. De danske rapporter perspektiverer de danske resultater i forhold til de øvrige nordiske lande og i forhold til resultaterne af TALIS 2013.

I 2018 deltog Danmark i både PISA og TALIS. Danmark har valgt at deltage i en ekstraundersøgelse, der giver mulighed for at koble data fra TALIS 2018 og PISA 2018. ”TALIS-PISA-link” blev også gennemført i 2013, hvor blandt andet Finland deltog. Resultaterne af TALIS-PISA-link offentliggøres ultimo 2020, efter både PISA 2018 og TALIS 2018 er blevet offentliggjort.

Internationale TALIS-rapporter

Læs OECD rapporten på www.oecd.org.

Læs Danmarks country note (pdf).

Temaer i den første internationale rapport (juni 2019)
  • Lærere og skolelederes baggrund
  • Skolernes omverden og kontekst
  • Arbejdstid, undervisningspraksis og læringsmiljøer
  • Modtagelse af nye lærere
  • Ledere og læreres grunduddannelse og løbende kompetenceudvikling
Temaer i den anden internationale rapport (marts 2020)
  • Evaluering og feedback
  • Teamsamarbejde
  • Jobsikkerhed
  • Jobtilfredshed
  • Skoleledelse

Om TALIS-undersøgelsen

TALIS undersøger lærernes og skoleledernes oplevelse af deres professionelle udvikling, læringsmiljøet på skolerne samt rammerne for undervisning og skoleledelse på både grundskoler og ungdomsuddannelser. Undersøgelsen bygger på lærernes og ledernes oplevelse af deres egen praksis.

Der deltager 48 lande i TALIS 2018, herunder Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Undersøgelsen omfatter både grundskolens 0.-6. klasse, grundskolens 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser (erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser). Danmark deltager på alle tre niveauer. Fokus i de internationale rapporter er primært på grundskolens 7.-10. klasse.

Der har i Danmark deltaget 6.263 lærere og 381 skoleledere.

I Danmark er TALIS 2018 gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sammen med Danmarks Statistik. Danmark har tidligere deltaget i TALIS i 2008 og 2013.

Læs mere om TALIS-undersøgelsen.

Sidst opdateret: 18. november 2019