Hop til indhold

Danmark deltog i 2018, sammen med 47 andre lande, for tredje gang i OECD’s internationale Teaching and Learning International Survey (TALIS), der er en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og skoleledere. Danmark har tidligere deltaget i TALIS i 2008 og 2013.

TALIS-undersøgelsen afdækker lærernes og skoleledernes oplevelse af deres professionelle virke, læringsmiljøet på skolerne samt rammerne for undervisning og skoleledelse på grundskoler og ungdomsuddannelser. Undersøgelsen bygger på lærernes og skoleledernes oplevelse af egen praksis.

OECD har offentliggjort to rapporter om TALIS-undersøgelsen. Den første rapport blev offentliggjort i juni 2019. Den anden rapport er offentliggjort i marts 2020

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udarbejder to danske rapporter om undersøgelsen. De danske rapporter går i dybden med de danske resultater og sammenligner dem med resultaterne i de andre nordiske lande. Der sættes desuden fokus på udviklingen siden 2013. Den første danske rapport blev offentliggjort i november 2019. Temaerne i rapporten er lærernes arbejdstid, undervisningspraksis, kompetenceudvikling og tiltro til egne undervisningsevner samt nye læreres start i professionen. Den anden rapport blev udgivet i 2020 og denne afrapporterer lærersamarbejde og feedback, skoleklima og jobtilfredshed samt skoleledelse. Læs mere om de danske rapporter på uvm.dk.

TALIS er baseret på spørgeskemaer til lærere og skoleledere. Se spørgeskemaerne for TALIS 2018 på uvm.dk.

I 2018 deltog Danmark i både PISA og TALIS. Danmark har valgt at deltage i en ekstraundersøgelse, der giver mulighed for at koble data fra TALIS 2018 og PISA 2018. ”TALIS-PISA-link” blev også gennemført i 2013, hvor blandt andet Finland deltog, men hvor Danmark ikke deltog. Resultaterne af ”TALIS-PISA-link” for 2018 blev offentliggjort i 2021.

Læs mere om rapporten (oecd-ilibrary.org)

Om TALIS-undersøgelsen

TALIS undersøger lærernes og skoleledernes oplevelse af deres professionelle virke, læringsmiljøet på skolerne samt rammerne for undervisning og skoleledelse på både grundskoler og ungdomsuddannelser. Undersøgelsen bygger på lærernes og ledernes oplevelse af deres egen praksis.

Der deltager 48 lande i TALIS 2018, herunder Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Undersøgelsen omfatter både grundskolens 0.-6. klasse, grundskolens 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser (erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser). Danmark deltager på alle tre niveauer. Fokus i de internationale rapporter er primært på grundskolens 7.-10. klasse.

Der har i Danmark deltaget 6.263 lærere og 381 skoleledere.

I Danmark er TALIS 2018 gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sammen med Danmarks Statistik. Danmark har tidligere deltaget i TALIS i 2008 og 2013.

Læs mere om TALIS-undersøgelsen.

Sidst opdateret: 23. november 2023