Hop til indhold

TALIS er en international undersøgelse, der giver lærere og ledere en stemme

OECD har i mange år gennemført internationale undersøgelser med fokus på eleverne.

TALIS er den første internationale undersøgelse, der giver lærere mulighed for at komme til orde om nogle af deres undervisningsmetoder og holdninger til undervisning.

Ledelsens rolle og funktioner indgår i ledernes del af undersøgelsen.

Formålet med TALIS

TALIS står for "Teaching and Learning International Survey”.

Formålet med Danmarks deltagelse i TALIS er at sikre en større viden om læreres og lederes holdninger til og oplevelse af undervisningen og læringsmiljøet på skolerne.

Resultatet af undersøgelsen giver samtidig en værdifuld viden om, hvilke muligheder og behov danske lærere har for faglig og professionel udvikling, og om hvordan deres ledere fremmer deres udvikling.

TALIS-resultaterne kan være med til at sikre, at politikere og andre beslutningstagere får et dokumenteret grundlag for at træffe  beslutninger og udvikle politikker på undervisningsområdet.

TALIS giver desuden mulighed for sammenligning af lærere og ledere på tværs af uddannelsesniveauer i Danmark.

I TALIS undersøger man blandt andet:

 • Lærernes ønsker til og deltagelse i faglig kompetenceudvikling, f.eks. efteruddannelse
 • Lærernes beskrivelse af deres undervisningsmetoder og deres holdninger til undervisning
 • Den pædagogiske ledelse på skolen
 • Det faglige samarbejde på skolen
 • Anerkendelse, evaluering og feedback til lærere
 • Lærere og leders jobtilfredshed

Fakta om TALIS
 • TALIS bliver gennemført hvert femte år.
 • TALIS blev gennemført første gang i 2008.
 • Danmark deltog i 2008 sammen med 23 andre lande.
 • I 2008 omfattede undersøgelsen lærere i 7. til 10. klasse og deres ledere.
 • I 2013 valgte Danmark at udvide undersøgelsen til at omfatte lærere og ledere i hele grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
 • I TALIS 2013 deltog 38 lande, herunder alle de nordiske lande (dog ikke på alle uddannelsesniveauer).
 • Danmark deltog igen i 2018 sammen med 47 andre lande.
 • Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der indeholder to forskellige spørgeskemaer, et til lærerne og et til lederne.
 • Der bliver stillet de samme spørgsmål i alle deltagerlande. Hvert land kan dog vælge at tilføje et begrænset antal spørgsmål.
  

Sidst opdateret: 9. september 2022