Hop til indhold

TALIS er en international undersøgelse, der giver pædagogisk personale, lærere og ledere en stemme

OECD har i mange år gennemført internationale undersøgelser med fokus på eleverne.

TALIS (Teaching and Learning International Survey) er den første internationale undersøgelse, der giver lærere og pædagogisk personale i dagtilbud mulighed for at komme til orde om pædagogisk praksis, undervisningsmetoder og holdninger til undervisning. Ledelsens rolle og funktioner indgår i ledernes del af undersøgelsen.

Formålet med TALIS på skoleområdet

Formålet med Danmarks deltagelse i TALIS er at sikre en større viden om læreres og lederes praksis samt holdninger til og oplevelse af undervisningen og læringsmiljøet på skolerne.
Resultatet af undersøgelsen giver samtidig en værdifuld viden om, hvilke muligheder og behov danske lærere har for faglig og professionel udvikling, og om hvordan deres ledere fremmer deres udvikling.

TALIS-resultaterne kan være med til at sikre, at politikere og andre beslutningstagere får et dokumenteret grundlag for at træffe beslutninger og udvikle politikker på undervisningsområdet.
TALIS giver mulighed for sammenligning mellem uddannelsesniveauer i Danmark.

I TALIS undersøger man blandt andet:

 • Lærernes ønsker til og deltagelse i faglig kompetenceudvikling, f.eks. efteruddannelse
 • Lærernes beskrivelse af deres undervisningsmetoder og deres holdninger til undervisning
 • Den pædagogiske ledelse på skolen
 • Det faglige samarbejde på skolen
 • Anerkendelse, evaluering og feedback til lærere
 • Lærere og leders jobtilfredshed

Formålet med TALIS på dagtilbudsområdet

Formålet med deltagelse TALIS Viden om Praksis er at indsamle viden om lederes og pædagogisk personales arbejder praksis, værdier, arbejdsmiljø mv. i dagtilbud til børn. Undersøgelsen giver viden om, hvilke muligheder og behov det pædagogiske personale og deres ledere har for faglig og professionel udvikling, og om hvordan deres ledere fremmer det pædagogiske personales udvikling.

Viden om Praksis giver vigtig viden, som kan sammenlignes internationalt, og bidrager til at landene kan lærer af hinanden i at understøtte udviklingen af kvaliteten på dagtilbudsområdet. Som på skoleområdet kan TALIS-resultaterne være med til at sikre, at politikere og andre beslutningstagere får et dokumenteret grundlag for at træffe beslutninger og udvikle politikker på dagtilbudsområdet.

Viden om praksis 2018 er den første internationale undersøgelse af sin slags.

Viden om praksis har blandt andet fokus på:

 • Lederes og det pædagogiske personales forståelse af børns trivsel, læring og udvikling i dagtilbud
 • Pædagogiske praksisser i arbejdet med børnene i dagtilbud
 • Pædagogisk ledelse i dagtilbud
 • Lederes og det pædagogiske personales uddannelse og kompetenceudvikling, herunder behov og barrierer for yderligere kompetenceudvikling

Fakta om TALIS
 • TALIS bliver nu gennemført hvert sjette år og næste gang i 2024.
 • TALIS blev gennemført første gang i 2008.
 • Danmark deltog i 2008 sammen med 23 andre lande.
 • I 2008 omfattede undersøgelsen lærere i 7. til 10. klasse og deres ledere.
 • I 2013 valgte Danmark at udvide undersøgelsen til at omfatte lærere og ledere i hele grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
 • I TALIS 2013 deltog 38 lande, herunder alle de nordiske lande (dog ikke på alle uddannelsesniveauer).
 • Danmark deltog igen i 2018 sammen med 47 andre lande. 2018 var også første gang TALIS blev gennemført på dagtilbudsområdet
 • Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der indeholder to forskellige spørgeskemaer, et til lærerne og et til lederne.
 • Der bliver stillet de samme spørgsmål i alle deltagerlande. Hvert land kan dog vælge at tilføje et begrænset antal spørgsmål.
  

Sidst opdateret: 23. november 2023