Hop til indhold

PIAAC er en forkortelse for Programme for the International Assessment of Adult Competencies og er en international undersøgelse af voksnes læse-, regne- og problemløsningsfærdigheder. 

Fra 2019-2024 deltager Danmark i den anden runde af PIAAC. I Danmark gennemføres undersøgelsen af VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analy-secenter for Velfærd, og Danmarks Statistik. Hovedundersøgelsen blev gennemført i 2022 og 2023. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet offentliggør hovedresultaterne i december 2024.

Få adgang til data fra PIAAC

Forskere, analytikere og studerende kan få adgang til og anvende data fra den kommende PIAAC-undersøgelse i deres egne analyser. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer i juni 2024 til webinar om adgang og anvendelse af data. 

Tilmeld dig webinaret. 

En stor del af data fra PIAAC 2011/12 er frit tilgængelige via OECD’s hjemmeside. Når styrelsen offentliggør rapporten i december 2024, bliver data fra den seneste PIAAC 2022/23 også tilgængelige. 

Forskere og analytikere kan søge om videregivelse af danske PIAAC-data på individniveau. Læs mere om muligheden for at søge om adgang.

Om PIAAC 2022/23

I Danmark er PIAAC gennemført blandt et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning i alderen 16-65 år. Deltagerne i undersøgelsen har svaret på et baggrundsskema om bl.a. uddannelsesbaggrund og beskæftigelsesstatus samt gennemført en test i læsning, regning og adaptiv problemløsning. PIAAC gennemføres hvert 10. år og blev gennemført første gang i 2011/12.

Sidst opdateret: 6. juni 2024