Hop til indhold

PIAAC er en forkortelse for ”Programme for the International Assesment of Adult Competencies”, der er en international undersøgelse af voksnes kompetencer, som afvikles af den internationale samarbejdsorganisation OECD. I Danmark har PIAAC fået navnet ”Danskernes Kompetencer”.

Første runde blev gennemført i 2008-2013, hvor 24 lande fra hele verden deltog i undersøgelsen. I 2022 deltager Danmark i anden runde af PIAAC. Resultaterne af anden runde vil blive offentliggjort i 2023.

Undersøgelsen omfatter blandt andet måling af:

  • læsefærdigheder i at finde, forstå, vurdere og bruge skriftlig information.
  • regnefærdigheder til at finde, fortolke og anvende matematiske informationer.
  • problemløsningsfærdigheder til at definere problemer, søge information og anvende løsningsmuligheder i forskellige kontekster.

PIAAC giver ikke kun indblik i, hvad danskerne kan, men også hvordan vi bruger færdighederne til hverdag, både på arbejdet og i fritiden. PIAAC ser på sammenhængen mellem danskernes færdigheder og faktorer som uddannelse, arbejdsområde, alder og helbred.

Undersøgelsen giver med andre ord et billede af baggrunden for, at nogle har gode færdigheder, mens andre har mindre gode færdigheder, samt sammenhængen mellem henholdsvis gode og mindre gode færdigheder og arbejdsmarkedsplacering, indkomst og andre forhold som for eksempel holdninger og deltagelse i frivilligt arbejde.

Læs mere om PIAAC på OECD’s hjemmeside.

 
Sidst opdateret: 23. november 2023