Hop til indhold

Ministeriet kan yde tilskud til institutionssamarbejdets udgifter til elever i Kombineret Ungdomsuddannelse, der har behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

Aktiviteten afholdes på institutioner for erhvervsrettede uddannelser, udbydere af almen voksenuddannelse samt produktionsskoler. Tovholderinstitutioner, som foretager elektronisk aktivitetsindberetning og efterfølgende modtager tilskud på baggrund heraf, bekræfter den indberettede aktivitet.

KUU-instruksen fastsætter regler for udbetaling af tilskud, nærmere regler for opgørelse og indberetning af faktisk aktivitet samt øvrige myndighedskrav vedrørende tilskudsadministrationen.

Tilskudsinstruks KUU

Instruksen gælder for udbetaling af tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og udbetaling af tilskud til øvrige godkendte udbydere.

KUU-instruks 2015.1 (pdf)

Ledelses- og revisorerklæringer

Ledelses- og revisorerklæringer samt vejledninger vedrørende elektronisk indberetning af aktivitet.

Ledelseserklæring vedrørende tilskud til Kombineret Ungdomsuddannelse (docx)

Vejledning i indberetning af revisorerklæring (pdf)

Sidst opdateret: 21. juni 2023