Hop til indhold

I tjeklisten finder du links til vejledningsteksten, som du også skal gennemgå for at sikre, at skolen opfylder alle krav i vejledningen. Du finder også henvisninger til uddybende informationer. Links til love og regler på retsinformation.dk er samlet under tjeklisten.

Se den fulde vejledningstekst

Nøgleord

Kort beskrivelse

Henvisning

Plan for udbuddet

Afsnit 1.1

(Læs mere i vejledningen)

Det enkelte voksenuddannelsescenter udarbejder en plan for udbuddet, der skal offentliggøres på centerets og dettes driftsoverenskomstparters hjemmesider.

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning § 16.

 

Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne § 14.

Udbuddet af undervisning

Afsnit 1.2

(Læs mere i vejledningen

Det enkelte voksenuddannelsescenter informerer offentligt om centerets udbud af forberedende voksenundervisning eller ordblindeundervisning for voksne samt om driftsoverenskomstparternes udbud.

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning § 17.

 

Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne § 15.

Prøver og eksamen

Afsnit 1.3

(Læs mere i vejledningen

I prøvebekendtgørelsens § 6, stk. 2-4, oplistes samtlige de oplysninger om prøven, der skal være offentligt tilgængelige på voksenuddannelsescenterets hjemmeside. I afsnittet er § 6 gengivet.

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser § 6.

Sidst opdateret: 27. juni 2023