Hop til indhold

I tjeklisten finder du links til vejledningsteksten, som du også skal gennemgå for at sikre, at skolen opfylder alle krav i vejledningen. Du finder også henvisninger til uddybende informationer. Links til love og regler på retsinformation.dk er samlet under tjeklisten.

Se den fulde vejledningstekst

Nøgleord

Kort beskrivelse

Henvisning

Fagudbud

Afsnit 1.1

(Læs mere i vejledningen)

Institutionen skal på hjemmesiden informere om aktuelle fagudbud:

Kernefag.

Tilbudsfag.

Fagelementer.

Introducerende undervisning.

Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse §§ 1-2, §§ 5-6 og § 10.

Læreplaner

Afsnit 1.2

(Læs mere i vejledningen

Ifølge lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., skal informationerne om fagudbud også omfatte læseplaner for de pågældende fag.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 1.

Individuel kompetencevurdering

Afsnit 1.3

(Læs mere i vejledningen)

Institutionen skal offentliggøre informationer om metoder og procedurer for den individuelle kompetencevurdering.

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser § 8.

 

Råd og vink for IKV-praktikere på VUC. Individuel kompetencevurdering (IKV) – almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser (pdf)

Deltagerbetaling

Afsnit 1.4

(Læs mere i vejledningen)
 

Institutionen skal oplyse om deltagerbetaling i forbindelse med annoncering på hjemmesiden.

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser m.v. § 48.

 

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser, §§ 1-2 og 17.

Aktiv deltagelse og orden

Afsnit 1.5

(Læs mere i vejledningen)
 

Institutionens regler om deltagelse og orden skal fremgå af hjemmesiden.

Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse § 32.

 

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) kapitel 2.

Prøver og eksamen

Afsnit 1.6

(Læs mere i vejledningen

I almeneksamensbekendtgørelsens § 6 oplistes samtlige de oplysninger om eksamen, der skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. I afsnittet er § 6 gengivet.

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser § 6.

Retningslinjer for fastholdelse

Afsnit 1.7

(Læs mere i vejledningen

Institutionen skal udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet, herunder om nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald.

Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse ag realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen.

 

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 2.

Kvalitets-udviklingssystem

Afsnit 1.8

(Læs mere i vejledningen

Institutionens to seneste opfølgningsplaner skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering i almenvoksenuddannelse (avu) § 6.

Sidst opdateret: 27. juni 2023