Hop til indhold

Vedtægten fastsættes på grundlag af bestemmelserne i de pågældende institutionslove.

Vedtægten skal indeholde følgende:

  • Institutionens navn, hjemsted og formål
  • Bestyrelsens sammensætning og størrelse
  • Bestyrelseshabilitet
  • De centrale bestyrelsesopgaver og kompetencer
  • Bestyrelsens ansvar
  • Anbringelse af institutionens økonomiske midler
  • Forholdet til forvaltningsloven og offentlighedsloven
  • Regler om regnskab og revision
  • Regler for institutionens nedlæggelse og ophør.

For en række institutioners vedkommende gælder det, at vedtægten skal udformes i overensstemmelse med en standardvedtægt.

Vedtægten er bindende for institutionens ledelse og ansatte.

Ministeriet påser ved vedtægtsgodkendelser, og ved godkendelse af forslag til ændring af en vedtægt (i de sjældne tilfælde, hvor det er påkrævet), at denne ligger inden for lovgivningens rammer.

Institutionens vedtægter skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Sidst opdateret: 24. april 2024