Hop til indhold

Kravene til vedtægtens indhold og udformning er reguleret i bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen.

Vedtægten skal blandt andet redegøre for følgende:

 • Skolen/kursets navn, hjemsted og formål
 • Bestyrelsens sammensætning og størrelse
 • Bestyrelseshabilitet
 • De centrale bestyrelsesopgaver og kompetencer
 • Bestyrelsens ansvar
 • Anbringelse af skolen/kursets midler
 • Regler om regnskab og revision
 • Regler for skolen/kursets nedlæggelse og ophør.

En vedtægt eller en vedtægtsændring kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på skolen/kursets hjemmeside.

Vedtægtsændringer, som kun skal godkendes af institutionens bestyrelse

Skolen/kursets bestyrelse har ansvaret for skolens/kursets vedtægt, herunder for at ændringer i vedtægten er i overensstemmelse med lovgivningen for skoleformen Vedtægtsændringer kræver som hovedregel ikke Styrelsen for Undervisning og Kvalitets godkendelse.

Vedtægter og vedtægtsændringer, som skal godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal i følgende særlige tilfælde godkende vedtægter og vedtægtsændringer:

 • Ved oprettelse af en ny institution
 • Ved kombination med en anden skoleform, for eksempel en fri grundskole, hvorved der fremkommer en såkaldt kombineret institution
 • Ved sammenlægning eller spaltning

Tilsyn med vedtægter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om skolernes/kursernes vedtægter opfylder lovgivningens krav til indhold og offentliggørelse.

Sidst opdateret: 5. marts 2020