Hop til indhold

De nærmere bestemmelser om vedtægter for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse er fastsat i bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

Der er i bekendtgørelsens bilag 1 og 2 bindende standardvedtægter, som skal anvendes af institutionerne.

Vedtægten skal blandt andet redegøre for følgende:

 • Institutionens navn, hjemsted og formål
 • Bestyrelsens sammensætning og størrelse
 • Bestyrelseshabilitet
 • De centrale bestyrelsesopgaver og kompetencer
 • Bestyrelsens ansvar
 • Anbringelse af institutionens midler
 • Regler om regnskab og revision
 • Regler for institutionens nedlæggelse og ophør

Eksisterende institutioner, hvis vedtægt er godkendt før 1. august 2012, skal ved førstkommende vedtægtsændring bringe vedtægten i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

En vedtægt eller en vedtægtsændring kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på institutionens hjemmeside.

Vedtægtsændringer, som kun skal godkendes af institutionens bestyrelse

Institutionens bestyrelse har ansvaret for institutionens vedtægt, herunder for at ændringer i vedtægten er i overensstemmelse med lovgivningen for skoleformen. Vedtægtsændringer kræver som hovedregel ikke Styrelsen for Undervisning og Kvalitets godkendelse.

Vedtægter og vedtægtsændringer, som skal godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal i følgende særlige tilfælde godkende vedtægter og vedtægtsændringer:

 • Ved etablering eller ophør af en institutions varetagelse af opgaven som voksenuddannelsescenter
 • Ved fusion af to eller flere institutioner
 • Ved spaltning af en institution

Ved oprettelsen af en institution fastsætter ministeren institutionens vedtægt.

Tilsyn med vedtægter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om institutionerne vedtægter opfylder lovgivningens krav til indhold og offentliggørelse.

Sidst opdateret: 5. marts 2020