Hop til indhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastsætter kapaciteten (antallet af elevpladser) på de treårige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx), toårig hf og pre-IB.

Kapacitetsfastsættelsen sker i tre faser. I hver fase fastsættes en kapacitet i antal elever (elevpladser) på landsplan, pr. region og for hvert gymnasialt udbud på institutionen eller afdelingen – hvis institutionen har flere afdelinger. Kapaciteterne udmeldes til institutionerne og offentliggøres her på siden.

De tre faser i kapacitetsfastsættelsen er:

1. Fastsættelse af de beregningstekniske kapaciteter

Først fastsættes en beregningsteknisk kapacitet, som svarer til det forventede antal ansøgere til de gymnasiale uddannelser det kommende skoleår. Formålet med de beregningstekniske kapaciteter er at danne grundlag for den videre dialog frem mod fastsættelsen af de foreløbige kapaciteter (fase 2). Den enkelte institution er ikke garanteret at få den samme kapacitet i de senere kapacitetsfastsættelsesfaser, og institutionen er heller ikke garanteret at få tildelt det antal ansøgere, som kapaciteten fastsættes til – da dette afhænger af søgningen og ansøgernes prioriteter.

Styrelsen udmelder den beregningstekniske kapacitet senest den 1. september.

Senest fire uger efter udmeldingen af den beregningstekniske kapacitet skal institutionen afgive sin indstilling om institutionens kapacitet til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og begrunde, hvis indstillingen afviger fra til den beregningstekniske kapacitet.

2. Fastsættelse af de foreløbige kapaciteter

Med inddragelse af regionerne, der modtager institutionernes indstillinger, fastsættes en foreløbig kapacitet. De foreløbige kapaciteter svarer til de beregningstekniske kapaciteter med eventuelle justeringer på baggrund af institutionernes indstillinger.

Styrelsen udmelder de foreløbige kapaciteter senest den 1. februar.

3. Fastsættelse af endelig kapacitet

Til sidst fastsættes de endelige kapaciteter, som svarer til de foreløbige kapaciteter med eventuelle justeringer på baggrund af årets faktiske ansøgertal.

Styrelsen udmelder de endelige kapaciteter til institutionerne senest den 24. april.

Frem til fastsættelsen af de endelige kapaciteter kan styrelsen op- og nedjustere kapaciteten. Den endelige kapacitet er bindende for institutionen, men kan i særlige tilfælde hæves af regionsrådet med en eller flere pladser, hvis der fx skal gøres plads til ufordelte ansøgere og eftertilmeldere mv. 

Regionernes mulighed for at hæve kapaciteten midlertidigt

Regionsrådet har efter udmeldingen af den endelige kapacitet, der er fastsat af STUK, mulighed for at hæve kapaciteten midlertidigt for at skabe en eller flere elevpladser, fx hvis

  • en ansøger får medhold i sin klage og derfor skal have plads på institutionen
  • der skal være plads til en af institutionens elever, der skal gå første år om (omgængere)
  • der skal være plads til en ansøger, som ikke kan få plads på en anden institution inden for 45 minutters transporttid fra ansøgerens bopæl (ufordelte ansøgere)
  • der skal være plads til ansøgere, der ikke er blevet fordelt af den centrale fordelingsmekanisme (eftertilmeldere).

Hvis regionen hæver kapaciteten midlertidigt, og der efterfølgende sker frafald, er det fortsat den endelige kapacitet, som er fastsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der er bindende for institutionen. 

Kapacitetsfastsættelse

Opdateret 16/01 2024 kl. 14:52

Den centrale elevfordeling tager udgangspunkt i de ansøgere, der har søgt om optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse senest den 1. marts. Ansøgere der søger efter den 1. marts vil blive fordelt af regionerne. Regionerne vil i den forbindelse kunne hæve kapaciteten, såfremt der ikke er plads inden for den kapacitet, STUK har udmeldt.

Læs mere om processen for kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale institutioner

Opdateret 06/05 2022 kl. 11:37

Selve fordelingen af ansøgere afhænger af den konkrete søgning og ansøgernes prioriteter og transporttid til institutionen. Derfor er institutionerne ikke garanteret at få fordelt det antal ansøgere, der svarer til den centralt fastsatte endelige kapacitet.

Opdateret 16/01 2024 kl. 13:26

Nej, det er ikke muligt at klage over kapacitetsfastsættelsen.

I forbindelse med udmeldingen af de beregningstekniske kapaciteter har institutionerne dog mulighed for at indberette begrundede ønsker til en anden kapacitet end den, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udmeldt. I fastsættelsen af de foreløbige kapaciteter vurderer ministeriet – med inddragelse af regionerne – om den enkelte institutions indstilling skal indarbejdes i fastsættelsen af institutionens foreløbige kapacitet.

Opdateret 16/01 2024 kl. 14:53

I de beregningstekniske kapaciteter for skoleåret 2024/25 anvendes samme klassekvotient på de enkelte udbud, som lå til grund for fastsættelsen af de endelige kapaciteter for skoleåret 2023/2024. Institutionerne har mulighed for at bekræfte den pågældende klassekvotient eller indmelde en anden klassekvotient i indberetningsfladen. 

Uanset hvilken klassekvotient (eventuelt med teknisk overbooking) det enkelte udbud opererer med, vil regionsrådet – til og med første hele uge af november måned – kunne fylde eventuelle ledige pladser op med fx ufordelte ansøgere og eftertilmeldere til den fastsatte endelige kapacitet (eller den kapacitet, som regionen eventuelt måtte have hævet institutionens kapacitet til). 

Lederen på en institution afgør, om en elev, der ønsker at skifte til institutionen, opfylder betingelserne for at skifte, jf. § 14 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., og om der inden for institutionens fastsatte kapacitet er en ledig plads til eleven. I den forbindelse vil det være muligt for lederen at tage hensyn til det fleksible klasse-loft, i vurderingen af om der er plads på institutionen.

Opdateret 16/01 2024 kl. 13:26

Med afsæt i de beregningstekniske kapaciteter inddrager Styrelsen for Undervisning og Kvalitet regionerne frem mod fastsættelsen af de foreløbige kapaciteter. Efter den centrale fordeling er det regionernes opgave at fordele ufordelte ansøgere og eftertilmeldere. I den forbindelse har regionerne mulighed for at hæve kapaciteten på en institution, hvis der ikke er plads inden for den kapacitet, styrelsen har udmeldt.

Sidst opdateret: 15. april 2024