Hop til indhold

En fri grundskole skal give specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand til de elever, der har behov for det. Er der elever, som i en kortere periode har brug for ekstra undervisning eller anden faglig støtte, skal skolen tilbyde det.

Skolens leder skal vurdere elevernes behov for specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller ekstraundervisning. Det kan gøres på mange måder, for eksempel med en faglig vurdering og evaluering af elevens standpunkt og udvikling eller ved at teste eleven.

Skolerne kan søge tilskud til specialundervisning (spsu.dk). Tilskuddet bliver administreret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Uanset om skolen får økonomisk støtte eller ej, skal skolen give eleverne den undervisning og støtte, de har brug for.

Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)

En fri grundskole kan søge rådgivning om specialundervisning hos den kommune, skolen ligger i. Kommunen skal give skolen vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Skolen kan for eksempel få hjælp til pædagogiske-psykologiske udredninger af elever med vanskeligheder og vejledning i undervisning af elever med særlige behov. Elever på en fri grundskole skal modtage samme støtte som kommunens øvrige elever. Alle frie grundskoleelever har ret til rådgivning fra den kommune, skolen ligger i, også selvom de bor i en anden kommune.

Hjælpemidler

En fri grundskole kan søge tilskud til hjælpemidler til elever, der har behov for kompenserende hjælpemidler for at kunne begå sig på lige vilkår med de øvrige elever i klassen.

Et hjælpemiddel kan eksempelvis være it-udstyr til ordblinde eller svagsynede/blinde elever, ergonomiske møbler til elever med bevægelsesvanskeligheder eller høretekniske løsninger til hørehæmmede elever.

Tilskud til hjælpemidler (spsu.dk) administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Sidst opdateret: 20. marts 2024