På siden kan du finde indberetningsskemaer, vejledninger blandt andet om oprettelse, samt andet relevant materiale for frie grundskoler.

Om tilskud til frie grundskoler

Til brug for kommunernes godkendelse af elever på de frie grundskoler og skolernes indberetning til ministeriet af data til tilskudsberegningen og regulering af tilskud skal skolerne anvende indberetningsskemaer.

Regler og retningslinjer for udfyldelsen af skemaerne er beskrevet i ministeriets vejledning til tilskudsskemaerne.

Indberetningsskemaer og vejledninger

Aktiviteten skal indberettes til ministeriet via indberetnings- og brevportalen (indberetning.uvm.dk). Tilskudsbreve med tilhørende dokumentation for tilskudsudbetalingen findes også på indberetnings- og brevportalen.

Indberetninger 5. september 2017

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning (pdf)

Vejledning i forbindelse med elevindberetning (pdf)

Master (CSV)

Skoleleders tro- og loveerklæring (SPS) (excel)

Vejledning til kommuner (pdf)

Oversigt over SPS på FG (pdf)

Ansøgning om individuel beregning SPS (excel)

Revisorerklæring med forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen

Styrelsen har lavet denne revisorerklæring til hjemmesiden, fordi det alene af systemmæssige årsager desværre ikke har været muligt at implementere en revisorerklæring, der kunne ændres i såfremt revisor måtte have forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen.

Den udfyldte og underskrevne revisorerklæring fra hjemmesiden hæftes bagpå indberetningsskemaet med ledelseserklæringen fra indberetningsportalen, som skolens leder og bestyrelsesformand har underskrevet. Det hele sendes samlet til styrelsen.

Revisorerklæringer skema BC

Revisorerklæring (doc)

Vejledning (pdf)

Revisorerklæringer skema F

Revisorerklæring (doc)

Vejledning (pdf)

Oprettelse af ny skole

Friskoler/private grundskoler, der søger statstilskud i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v., skal sende et skema til anmeldelse om oprettelse til ministeriet.

Fristen for anmeldelses om oprettelse af en fri grundskole er den 15. august forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud.

Samtidig med anmeldelsen indbetales 1. rate af depositum på kr. 20.000 til ministeriet.

Orientering om oprettelse af friskoler / private grundskoler (pdf)

Anmeldelsesskema (doc)

Oprettelsesskema (doc)

Sidst opdateret: 11. september 2017