Hop til indhold

Ordblindhed er en internationalt anerkendt diagnose. Ordblindetesten bygger på viden om de specifikke læse- og stavevanskeligheder, der karakteriserer ordblindhed. Ordblindetesten giver en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed.

Ordblindetesten skal medvirke til at sikre, at personer med ordblindhed kan deltage ligeværdigt i skole, uddannelse og arbejdsliv på trods af deres læsevanskeligheder. Testen kan være med til at sikre, at overgange mellem uddannelser og uddannelsesniveauer bliver mere smidige for personer med ordblindhed. 

Rammer for ordblindetesten

  • Ordblindetesten bruges kun ved mistanke om ordblindhed: Ordblindetesten er et redskab til at identificere ordblindhed blandt elever, studerende og kursister, som viser tegn på ordblindhed.
  • Ordblindetesten skal kun tages én gang: Ordblindetesten er som udgangspunkt ikke beregnet til at blive taget mere end en enkelt gang i et uddannelsesforløb.
  • Ordblindetesten anvendes fra marts 3. klasse: Ordblindetesten kan anvendes fra marts 3. klasse og op i grundskolen, på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt voksenuddannelser.
  • Ordblindetesten anvendes kun af fagpersoner: Ordblindetesten skal kun anvendes af fagpersoner med viden om læsning og læsevanskeligheder, som samtidig har fået en grundig indføring i, hvordan testen anvendes.
  • Skolelederens ansvar: Det er skolelederen på den enkelte skole/institution, som vurderer, hvilke personer, der skal testes med Ordblindetesten. Og det er skolelederens ansvar at udpege den eller de læsevejledere/testvejledere, der har kompetence til at varetage funktionen som testvejleder til test med Ordblindetesten.
  • Opbevaring af test: Ordblindetestens resultater opbevares i 15 år.

Faktaboks

  • Mennesker med ordblindhed har vanskeligheder med at lære at læse skrevne ord, fordi de har svært ved at forbinde bogstaver med deres lyde.
  • Det estimeres, at 5-7 procent af befolkningen er ordblinde.
  • Ordblindetesten er udviklet af ministeriet i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning, Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet, IUP, Aarhus Universitet.
  • Ordblindetesten er finansieret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets midler til udviklingsprojekter.
Sidst opdateret: 11. juli 2024