FVU er et tilbud til alle, der er fyldt 18 år, og som ønsker at forbedre deres grundlæggende færdigheder og blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne.

Som ung under 18 år kan du få adgang, hvis:

  • samtidig følger uddannelse under lov om arbejdsmarkedsuddannelser
  • er i et ansættelsesforhold, der følger virksomhedsrettet FVU-undervisning
  • følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen
  • deltager i den Kombinerede Ungdomsuddannelse.

Formål

FVU har til formål at styrke voksnes muligheder for at forbedre deres grundlæggende færdigheder med henblik på videre uddannelse og aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

Afsluttende prøve

Undervisningens enkelte trin kan afsluttes med prøve. Det øverste trin svarer færdighedsmæssigt til folkeskolens 9. klasse. Bestået FVU-prøve på øverste trin i læsning og i matematik giver adgang til optag på en erhvervsuddannelse.

Uddannelsessteder

Undervisningen foregår på voksenuddannelsescentre VUC, og en række andre voksenuddannelsesinstitutioner som for eksempel: aftenskoler, sprogskoler, erhvervsskoler, daghøjskoler med flere.

Du kan finde det aktuelle tilbud om FVU undervisning på UddannelsesGuiden (ug.dk) eller på dit lokale VUC's hjemmeside (vuc.dk).

Undervisningstilbud til virksomheder

FVU er også et tilbud til virksomheder, der ønsker at styrke medarbejdernes kompetencer. Læs mere hos Netværkslokomotivet.

Det er muligt at placere undervisningen på virksomheden.

Gratis

FVU-undervisningen er gratis for deltageren.

Sidst opdateret: 20. februar 2019