Hop til indhold

FVU-engelsk er delt i fire trin. Formålet med undervisningen er, at deltageren tilegner sig basale funktionelle strategier, der styrker deltagerens kommunikative færdigheder, således at deltageren kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt i forhold til job, uddannelse, privat- og samfundsliv. Undervisningen skal desuden give mod på læring og tage udgangspunkt i deltagerens behov.

Læreplan og vejledning