Hop til indhold

FVU-undervisning foregår på voksenuddannelsescentre, VUC, og hos andre uddannelsesinstitutioner, eksempelvis oplysningsforbund, sprogskoler og erhvervsskoler. Undervisningen kan også tilrettelægges virksomhedsrettet og finde sted på en arbejdsplads. Optagelse foregår hos den enkelte udbyder, og sker ud fra en konkret vurdering af ansøgers færdigheder og forudsætninger for at følge undervisningen.

Adgangskrav

FVU er et tilbud til kortuddannede voksne, der har brug for at få udviklet deres grundlæggende færdigheder. Som hovedregel har alle voksne over 25 adgang til FVU, hvis de har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte. FVU-start er et målrettet tilbud til tosprogede.

Voksne under 25 år kan under særlige omstændigheder få adgang, eksempelvis hvis vedkommende er selvforsørgende eller deltidsbeskæftiget.

Undtagelsesbestemmelserne følger af FVU-lovens § 2.

Det er uddannelsesinstitutionen, der vurderer, om en ansøger er i målgruppen og vil kunne få udbytte af undervisningen. Placering på fag og trin sker ud fra en konkret vurdering af ansøgers færdigheder og forudsætninger ved brug af målrettede test og samtaleguider.

Læs mere om procedurerne omkring målgruppevurdering, screening og trinplacering.

Krav til dansksproglige færdigheder

Det forudsætter et vist dansksprogligt niveau at få udbytte af FVU-undervisning. Ansøger skal samtidig være motiveret for at deltage i tilbuddet og have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne følge undervisningen, det vil sige dansksproglige færdigheder svarende minimum til niveau B1 i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. 

Dette gælder dog ikke FVU-start, som er et målrettet tilbud til tosprogede. Her forudsættes mundtlige dansksproglige færdigheder svarende til niveau A2+ i den Fælles Europæiske Referenceramme, mens krav til ansøgers læse- og skrivefærdigheder i dansk er minimum A1.

Økonomisk støtte

Der er ingen deltagerbetaling til FVU. Der er mulighed for at få uddannelsesstøtte, hvis visse betingelser er opfyldt.

Du kan få Statens Uddannelsesstøtte, SU, hvis du er mellem 18 og 19 år og samtidig følger almen voksenuddannelse (avu) (su.dk).

Hvis du er i beskæftigelse, er der mulighed for at få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis uddannelsesforløbet er aftalt med din arbejdsgiver og du modtager undervisning af mindst 3 timer om ugen (svu.dk).

Er du ansat i en virksomhed, kan der herudover være mulighed for at søge støtte i en kompetencefond afhængigt af overenskomstområde. Kontakt fagforeningen for nærmere oplysninger.

Sidst opdateret: 9. januar 2024