Hop til indhold

FVU-undervisning foregår på voksenuddannelsescentre, VUC, og hos andre uddannelsesinstitutioner, eksempelvis oplysningsforbund, sprogskoler og erhvervsskoler. Undervisningen kan også tilrettelægges virksomhedsrettet og finde sted på en arbejdsplads. Optagelse foregår hos den enkelte udbyder, og sker ud fra en konkret vurdering af ansøgers færdigheder og forudsætninger for at følge undervisningen.

Adgangskrav

FVU er et tilbud til kortuddannede voksne, der har brug for at få udviklet deres grundlæggende færdigheder på folkeskoleniveau. Som hovedregel har alle voksne over 25 adgang til FVU, hvis de har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte. Dog er FVU-digital og FVU-engelsk begrænset til personer i arbejdsstyrken (beskæftigede og ledige), mens FVU-start er et målrettet tilbud til tosprogede.

Voksne under 25 år kan under særlige omstændigheder få adgang, eksempelvis hvis vedkommende er selvforsørgende eller deltidsbeskæftiget.

Undtagelsesbestemmelserne følger af FVU-lovens § 2.

Det er uddannelsesinstitutionen, der vurderer om en ansøger er i målgruppen og vil kunne få udbytte af undervisningen. Indplacering på fag og trin sker ud fra en konkret vurdering af ansøgers færdigheder og forudsætninger ved brug af målrettede test og samtaleguider.

Læs mere om procedurerne omkring målgruppevurdering, screening og trinplacering.

Krav til dansksproglige færdigheder

Det forudsætter et vist dansksprogligt niveau at få udbytte af FVU-undervisning. For at få adgang til trin 1 skal ansøger have mundtlige dansksproglige færdigheder svarende minimum til B1-niveauet i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (uim.dk).

Dette gælder dog ikke FVU-start, som er et målrettet tilbud til tosprogede. Her forudsættes mundtlige dansksproglige færdigheder svarende til niveau A2+ i den Fælles Europæiske Referenceramme, mens krav til ansøgers læse- og skrivefærdigheder i dansk er minimum A1.

Økonomisk støtte

Der er ingen deltagerbetaling til FVU. Der er mulighed for at få uddannelsesstøtte, hvis visse betingelser er opfyldt.

Du kan få Statens Uddannelsesstøtte, SU, hvis du er mellem 18 og 19 år og samtidig følger almen voksenuddannelse (avu) (su.dk).

Hvis du er i beskæftigelse, er der mulighed for at få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis uddannelsesforløbet er aftalt med din arbejdsgiver og du modtager undervisning af mindst 3 timer om ugen (svu.dk).

Er du ansat i en virksomhed, kan der herudover være mulighed for at søge støtte i en kompetencefond afhængigt af overenskomstområde. Kontakt fagforeningen for nærmere oplysninger.

Telefonisk kontakt

Kristine Krogh Larsen
+45 2045 4838

Susanne Anthony
+45 2329 3626

Sidst opdateret: 30. september 2021