Hop til indhold

Alle FGU-elever skal som udgangspunkt aflægge prøve i de almene fag:

  • Matematik
  • Dansk eller dansk som andetsprog
  • Endnu et alment fag. Hvis eleven har to eller flere almene fag ud over matematik og dansk eller dansk som andetsprog, skal prøvefaget findes ved udtræk.

I elevens eventuelle øvrige almene fag får eleven en standpunktsbedømmelse, når faget afsluttes.

Eleven går til prøve, når læreren vurderer, at eleven er klar til det. Eleven skal først til prøve, når eleven afslutter det niveau, der står i hans/hendes forløbsplan. Det vil sige, hvis en elev ifølge forløbsplanen skal opnå et D-niveau i dansk, og eleven starter på G- eller E-niveau, så skal eleven først til prøve i faget, når eleven har opnået D-niveauet. Prøven bedømmes med en karakter.

I de faglige temaer på pgu og egu skal eleven til prøve ved afslutning på FGU-niveau 3. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis eleven afslutter et fagligt tema på FGU-niveau 1 eller 2, skal eleven ikke til prøve, men får derimod en standpunktsbedømmelse, hvor den løbende faglige dokumentation anvendes i evalueringen. Standpunktsbedømmelsen bedømmes bestået/ikke bestået.

Fælles grundelementer ved prøver

Som elev, lærer eller censor på FGU er det vigtigt at have kendskab til de fire fælles grundelementer, der er i spil ved prøverne. De fire grundelementer er:

  • Faglige mål
  • Bedømmelseskriterier
  • Eksaminationsgrundlag
  • Bedømmelsesgrundlag.

Læs mere om de fire grundelementer (pdf)

Prøverne på FGU er beskrevet i FGU-bekendtgørelsens § 8 og § 9, samt i de enkelte læreplaner og fagbilag, som er bilag til bekendtgørelsen.

Se læreplaner og fagbilag for FGU.

Særligt for censorer – indberetning. 

Som censor på FGU skal man bidrage til og påse, at prøven foregår i overensstemmelse med de fastsatte rammer og krav.  Oplever man som censor at dette ikke er tilfældet, skal man indberette de oplevede mangler. Dette gøres ved at udfylde en censorindberetningsskabelon (pdf) og sende denne til den prøveafholdende institution, samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Råd og vink om prøver og censur i Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Læs "Råd og vink om prøver og censur i Forberedende Grunduddannelse (FGU)" (pdf)

Sidst opdateret: 26. juli 2023