Hop til indhold

Folkeskolens Nationale Færdighedstest skal gennemføres første gang i skoleåret 2026/2027. Da det tager flere år at udvikle, afprøve og implementere de nyudviklede Folkeskolens Nationale Færdighedstest i et nyt it-system, indføres der i en overgangsperiode Folkeskolens Nationale Overgangstest, som skolerne skal gennemføre frem til og med skoleåret 2025/26. 

Det adaptive princip, hvor opgavernes sværhedsgrad tilpasses elevens niveau, erstattes af lineære test. Det betyder, at alle elever fremover får det samme opgavesæt. Testene vil være digitalt selvrettende, og der udvikles nye opgavesæt hvert år. 

Folkeskolens Nationale Færdighedstest placeres i begyndelsen af skoleåret, så de kan benyttes i planlægningen af undervisningen.

Folkeskolens Nationale Færdighedstest omfatter obligatoriske test i læsning og matematiske færdigheder gennem elevernes skoleforløb, så det er muligt at følge progressionen. De anvendes hyppigt i begge fag, så de kan styrke den faglige udvikling. Konkret testes der i: 

  • læsning på 2., 3., 4., 6. og 8. klassetrin
  • matematik på 2., 4., 6., 7. og 8. klassetrin

Testperiode

Folkeskolens Nationale Færdighedstest tages i brug fra og med skoleåret 2026/27. Eleverne gennemfører testene i starten af skoleåret i en nærmere fastsat periode, så læreren kan bruge resultaterne til at tilrettelægge undervisningen i resten af skoleåret. 

Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Folkeskolens Nationale Færdighedstest er et af mange initiativer under den politiske aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.

Tilsammen har de forskellige initiativer til formål at styrke evalueringskulturen i folkeskolen ved at

  • bidrage til løbende evaluering og feedback til alle elever
  • bidrage til, at der følges op på elever, der oplever udfordringer
  • styrke den enkelte skole og det lokale skolevæsens evalueringskapacitet.

Aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen blev indgået af Folkeskoleforligskredsen i efteråret 2021 efter en tæt dialog med folkeskolens parter i Sammen om Skolen.

Læs mere om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Sidst opdateret: 20. november 2023