Hop til indhold

”Ekspertgruppen om elevernes trivsel i folkeskolen” gennemgik i 2013-2014 elevernes trivsel. Gruppens anbefalinger har dannet grundlag for de årlige trivselsmålinger i folkeskolen.

Ekspertgruppen bestod af:

  • Formand: Bjørn Holstein, professor ved Statens Institut for Folkesundhed
  • Jill Mehlbye, programleder ved KORA
  • Hans Henrik Knoop, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
  • Helle Rabøl Hansen, adjunkt ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Gruppen blev nedsat i 2013 i forbindelse med den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen.

Ekspertgruppen har samarbejdet med Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). Folkeskolens interessenter har også været inddraget i arbejdet gennem Partnerskabet for Folkeskolen.

Lovgivning og relevante paragraffer

  • Folkeskoleloven: § 56 b om måling af elevernes trivsel
Sidst opdateret: 11. juli 2024