Hop til indhold

Kommunalbestyrelsen kan indgå overenskomst med en erhvervsskole om at varetage undervisningen og prøveafholdelsen i 10. klasse. Prøverne holdes efter reglerne om prøver i folkeskolen.

10. klasse på en erhvervsskole

Elever i 10. klasse kan tilmeldes 10.klasseprøver og/eller folkeskolens bundne 9.klasseprøver på en erhvervsskole. Undervisningen i 10. klasse kan tilrettelægges som helårsforløb eller forløb af kortere varighed.

Folkeskolens prøver på en erhvervsskole

Den prøveansvarlige på en erhvervsskole har de samme forpligtelser som på anden prøveafholdende skole. I overenskomsten mellem kommunalbestyrelsen og erhvervsskolen skal det fremgå, hvem der er prøveansvarlig.

Efter afsluttet undervisning skal kommunalbestyrelsen og erhvervsskolen sikre, at der holdes prøver i de bunde fag i 10. klasse. Det vil sige i dansk, engelsk og matematik. Hvis der undervises i andre 10. klasses fag, kan elever også tilmeldes til prøver i disse fag.

Tilmelding til prøver

Det er erhvervsskolen, som udbyder 10. klasse, der skal sørge for tilmelding af elever til prøver.

Hvis erhvervsskolen ikke tidligere har holdt 10. klassesprøver, skal skolen henvende sig til Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Herefter sender vi brugernavn og adgangskode. Læs mere om tilmelding.

Prøvebevis

Erhvervsskolen skal lave et prøvebevis til elever, der går til folkeskolens prøver. Læs mere om beviser.

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn

Det er kommunalbestyrelsen, der fører tilsyn med undervisningen i 10. klasse på en erhvervsskole.

Beskikket censur

Hvert år udsendes statsligt beskikkede censorer til de skriftlige og mundtlige prøver. Beskikkede censorer fordeles på alle skoler, der holder folkeskolens prøver. Det betyder, at en erhvervsskole, som holder prøver for elever i 10. klasse, kan modtage beskikket censur fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Læs mere om beskikket censur.

Sidst opdateret: 2. august 2023