Hop til indhold

Det er skolen, der tilmelder elever til folkeskolens prøver.

Tilmelding kræver brugernavn og adgangskode, som sendes til skolerne i august.

Tilmelding og registrering

Folkeskolens prøver (kræver login) 

 

Prøveperiode Tidsfrister
December/januar 2023/2024
Tilmelding til folkeskolens prøver 14. september –
1. oktober 2023
Ændring af elevantal i allerede godkendt tilmelding 2. oktober –
16. november 2023
Maj/juni 2024
Tilmelding til folkeskolens prøver 17. november –
1. december 2023
Ændring af elevantal i allerede godkendt tilmelding 2. december 2023 –
21. april 2024

Vejledninger om tilmelding

Opdateret 20/05 2021 kl. 11:04

Opdateret 12/06 2017 kl. 15:17

Ved tilmelding benyttes det brugernavn og den adgangskode, som hvert år i august måned sendes til prøveafholdende skoler og til skoleforvaltninger.

Brugernavnet og adgangskoden bruges ved alle elektroniske tilmeldinger/indberetninger. Brugernavnet og adgangskoden er knyttet til den enkelte skole/skoleforvaltning og må derfor ikke videregives.

Opdateret 20/07 2017 kl. 09:46

Hvis skolen har mistet brugernavn og adgangskode, kan skolen sende en mail til: fp@stukuvm.dk og oplyse skolens navn, skolekode, adresse, telefonnummer og kontaktperson.

Koder oplyses ikke pr. telefon af hensyn til sikkerhed.

Opdateret 12/06 2017 kl. 15:17

Skolen skal tilmelde det præcise antal elever til de enkelte prøver. Hvis der er behov for justering af elevantallet, kan skolen gøre det frem til prøvedagen. Det har betydning for den enkelte censors rettearbejde, at elevantallet er tilmeldt korrekt.

Vi sender flere opgavesæt, end skolen har behov for.

Opdateret 20/07 2017 kl. 09:48

Tilmelding af eleverne sker på klasse- eller holdniveau. Hver klasse eller hvert hold skal tilmeldes særskilt. En elev kan kun være tilknyttet én klasse eller ét hold, og klassen eller holdet er elevernes stamklasse. Stamklassen er typisk der, hvor eleven har undervisning i dansk.

Hvis en elev modtager undervisning på tværs af en klasse eller et hold, vælger skolen ved tilmeldingen, hvilken stamklasse eleven er tilknyttet. Beslutningen skal ske, før udtrækket er offentliggjort. Elevens tilhør til en stamklasse er vigtigt i forbindelse med udtræk, da udtrækket alene gælder for stamklassen.

Eksempel med udtræksprøve på stamklasseniveau

I 9.a er der 25 elever. 15 har valgt tysk, og 10 har valgt fransk. I 9.b er der 22 elever. 10 har valgt tysk, og 12 har valgt fransk. Der oprettes et hold på 25 elever for tysk med elever fra 9.a og 9.b og et hold for fransk på 22 elever fra 9.a og 9.b.

For 9.a udtrækkes tysk/fransk. Det betyder, at de 15 elever skal til prøve i tysk, og de 10 elever i fransk.

For 9.b udtrækkes historie. Det betyder, at ingen elever fra 9.b skal til prøve i tysk/fransk. Hvis 9.a får udtrukket tysk/fransk, er det altså kun eleverne fra 9.a, der skal aflægge prøve i tysk/fransk.

Opdateret 12/06 2017 kl. 15:17

Skoler, som ikke inddeler elever i klasser eller hold, skal ved tilmeldingen fastlægge en inddeling i klasse eller hold.

Opdateret 12/06 2017 kl. 15:17

Sammenlagte skoler skal sende en mail til fp@stukuvm.dk med information om hvilket institutionsnummer og hvilken skole, der fremover holder prøverne.

Opdateret 12/02 2020 kl. 15:35

Frie grundskoler, som ikke tidligere har været prøveafholdende eller igen ønsker at afholde folkeskolens prøver i det kommende skoleår, skal udfylde skema 228 framelding/tilmelding til prøver senest den 15. juni. 

Opdateret 12/02 2020 kl. 15:34

Skoler, som ikke har adgang til tilmeldingssystemet, for eksempel frie grundskoler, og som ikke tidligere har afholdt folkeskolens prøver, kan få adgang til systemet ved at sende en e-mail til fp@stukuvm.dk. I e-mailen angives skolens navn og adresse, skolekode, telefonnummer og kontaktperson. Vi sender derefter brugernavn og adgangskode. 

Vejledninger om Testogprøver

Opdateret 06/06 2023 kl. 15:00

Skolen skal booke eleverne til de prøver, der afvikles digitalt. Booking og ændring af booking sker i test- og prøvesystemet på testogprøver.dk. Proceduren er beskrevet i brugervejledningen, der findes på https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=71401691.

Det er skolens ansvar, at der kun bookes til de relevante prøver. Før skolerne kan booke, skal skolen sikre, at elevers og medarbejderes UNI-Login er opdateret. Medarbejdere i skolens administration, der foretager bookingen, skal have rollen Ledelse eller Leder i skolens administrative system. UNI-Login skal være opdateret senest to dage før bookingen.

 

Sidst opdateret: 14. maj 2024