Hop til indhold

Aktuelt

Den 16. november trådte regler i kraft vedrørende afholdelse af folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar 2020/21 som følge af foranstaltninger mod COVID-19.

Skolens leder får mulighed for at aflyse en prøve i prøveterminen december-januar 2020/21 som følge af foranstaltninger mod COVID-19, som omfatter skolen, og som indebærer, at prøven ikke kan afholdes på det planlagte tidspunkt, i tilfælde af elevens sygdom, herunder med COVID-19, eller i tilfælde, hvor eleven ikke kan møde frem på skolen af andre sundhedsmæssige grunde relateret til COVID-19.

Desuden kan skolens leder aflyse praktisk-musiske prøver i 8. klasse på grund af fagligt efterslæb, som skyldes foranstaltninger mod COVID-19.

Skolens leder skal dog vurdere, om det kan lade sig gøre at placere en mundtlig prøve senere i vinterprøveterminen. Eleven vil ved aflysning af en prøve få ophøjet sin sidste standpunktskarakter til prøvekarakter i det pågældende fag.

Bekendtgørelsen har titlen: Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger ved afholdelse af folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar 2020/21 som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19. Bekendtgørelsen kan læses via retsinformations hjemmeside.

Styrelsen holder to webinarer om reglerne for særlige prøvevilkår og fritagelse i november måned. Webinarerne afholdes tirsdag den 17. november og onsdag den 18. november – begge dage kl. 14-15. Et af webinarerne bliver optaget og gjort tilgængeligt på emu respons/uvm.dk/fp.

Tilmelding via disse link:

Styrelsen for undervisning og Kvalitet er i færd med at revidere vejledningen om særlige prøvevilkår og fritagelse. Reglerne for særlige prøvevilkår og fritagelse er ikke ændret. Vejledningen er gennemskrevet for at gøre den klarere og mere letforståelig. Vi forventer at vejledningen offentliggøres ultimo november.

Bemærk, at webinaret afholdes inden den nye vejledning er offentliggjort. Vi afholder webinarerne så tidligt som muligt for at kunne hjælpe skolerne i god tid, inden der den 1. december skal træffes afgørelser om særlige prøvevilkår for elever, der skal til prøver i prøveterminen maj-juni 2021.

Mandag den 19. oktober lukker Materialeplatformen.dk for adgang til tidligere prøvematerialer. Samtidig åbner Prøvebanken.dk, som i fremtiden vil være det sted, hvor alle skoler skal hente tidligere prøvemateriale, og er afløseren for Materialeplatformen.dk.

Prøvebanken.dk er opbygget mere overskueligt, så det er nemmere for at finde det materiale, der er brug for.  

FPnyt, orienteringer og udsendte breve

Sidst opdateret: 10. august 2020